Τα ανώτατα στελέχη των ρουμανικών επιχειρήσεων είναι τα περισσότερο αισιόδοξα στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, όσον αφορά τις προοπτικές των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται.

Το 15% των μάνατζερ, πιστεύει ότι η διεθνής οικονομική κρίση είχε θετική επίπτωση στις επιχειρήσεις τους, σύμφωνα με έρευνα της αυστριακής IMAS για λογαριασμό του τραπεζικού ομίλου Erste. Από την έρευνα προκύπτει ότι το 63% των στελεχών διακρίνει κάποια επίπτωση στις επιχειρήσεις τους, το 7% πιστεύει ότι η κρίση είχε έντονα αρνητική επίπτωση στις επιχειρήσεις τους ενώ το 16% δήλωσε ότι η κρίση δεν είχε επίπτωση στις επιχειρήσεις τους. Τα Αυστριακά στελέχη είναι λίγο πιο αισιόδοξα καθώς μόνο το 6% πιστεύει ότι η κρίση είχε θετική επίπτωση στις επιχειρήσεις τους ενώ το 33% των επιχειρήσεων της Αυστρίας δεν είδαν αλλαγές στη δραστηριότητά τους από την έναρξη της κρίσης το περασμένο έτος. Στον αντίποδα οι Ουκρανοί, εμφανίζονται ακόμα πιο απαισιόδοξοι καθώς το 86% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις τους είχαν χειρότερη πορεία το περασμένο έτος.

Απαισιόδοξοι εμφανίζονται και οι Ούγγροι μάνατζερ με το 82% να δηλώνει ότι η κρίση είχε αρνητική επίπτωση στις δραστηριότητές τους. Μόλις 8% των Ούγγρων δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις τους δεν επηρεάστηκαν από την κρίση.

Πηγή: EMEA Business Monitor