Έρευνα σε 15.000 βρετανούς εργοδότες, από την εταιρεία Talent Q αποκαλύπτει ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι, τείνουν να είναι περισσότερο ευέλικτοι και να διαχειρίζονται πιο εύκολα από τους νεότερους, αλλά και πιο πρόθυμοι να αναλάβουν νέα καθήκοντα και να αποδεχθούν μεγαλύτερη ποικιλία ρόλων και ευθυνών.

Επιπλέον, στα σημαντικά συμπεράσματα της έρευνας περιλαμβάνεται και ότι οι μεγαλύτεροι εργαζόμενοι, έχουν την τάση να είναι πιο χαρούμενοι και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, σχετικά με την εργασία τους αλλά και πιο πιθανό να προσφέρονται εθελοντικά να αναλάβουν ηγετικό ρόλο χωρίς να χρειάζονται ιδιαίτερη καθοδήγηση.

«Η μελέτη μας, ανατρέπει το στερεότυπο του μεγαλύτερου σε ηλικία εργαζόμενου που παρουσιάζεται απρόθυμος στις αλλαγές και εμφανίζεται αδιάφορος στις νέες προκλήσεις που εμφανίζονται στο χώρο εργασίας» δηλώνει ο Steve O’ Dell, Διευθύνων Σύμβουλος της Talent Q.

Πηγή: HR magazine