Μία ομάδα 40 εργαζομένων της Τράπεζας ΒΝP Paribas στην Ελλάδα σε συνεργασία με τη μη κυβερνητική οργάνωση «Καθαρή Ελλάδα» συμμετείχε πρόσφατα στον καθαρισμό της παραλίας στο Καβούρι Αττικής.

Οι εργαζόμενοι και η διοίκηση της τράπεζας έχουν προχωρήσει στην υλοποίηση αντίστοιχων πρωτοβουλιών και στο παρελθόν, όπως η στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού στην Πελοπόννησο.

Πηγή: Emea.gr