Στην υλοποίηση ενός προγράμματος ανάπτυξης «Executive Mentoring» προχώρησε η Pet City, στοχεύοντας στην επιτυχή εξέλιξή της. Ειδικότερα, το εν λόγω πρόγραμμα ολοκληρώθηκε από τη Hatzi Filax Group -Consulting | Training | Technology και υπό την καθοδήγηση της Χάτζη Σκευοφύλακα, προσφέροντας στους Περιφερειακούς Διευθυντές της Pet City τις κατάλληλες κατευθύνσεις και εργαλεία που να ανταποκρίνονται στο όραμα της εταιρείας.

Έτσι, μέσω παραδειγμάτων αλλά και στοχευμένων ασκήσεων, όλοι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα ωφελήθηκαν τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις εργασίας τους, εξελίσσοντας παράλληλα τις επαγγελματικές τους δεξιότητες.