Σημαντικές ήταν οι επιπτώσεις που επέφερε η πανδημία στο εργασιακό μοντέλο που εφαρμόζουν 7 στις 10 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά. Το παραπάνω προκύπτει από έρευνα της εταιρείας στρατηγικών λύσεων υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού People for Business με θέμα «Μετά την Πανδημία: Νέα εποχή, νέο μοντέλο εργασίας», που πραγματοποιήθηκε από τις 26 Ιουνου μέχρι της 7 Ιουλίου, με τη συμμετοχή 252 CEOs και ανώτατων διοικητικών στελεχών.

Ειδικότερα, οι επιπτώσεις αφορούν κατά κύριο λόγο την εξ αποστάσεως εργασία, την οποία υιοθέτησε, κατά τη διάρκεια το lockdown, το 65% των εταιρειών για πάνω από το 80% των εργαζομένων του. Μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων, οι 4 στις 10 επιχειρήσεις διατήρησαν την εξ αποστάσεως εργασία για το 20% των εργαζομένων τους, ενώ το 60% δήλωσε ότι θα προχωρήσει σε αλλαγές στο οργανωτικό του μοντέλο. Τέλος, το 20,9% έχει αποφασίσει νέες προσλήψεις, το 35,82% εσωτερικές μετακινήσεις και το 14,93% θα προβεί σε μειώσεις ανθρώπινου δυναμικού.