Σε εσωτερική αναδιάρθρωση της οργανωτικής της δομής προχώρησε η People for Business. Ειδικότερα, ο Πάνος Μπαλτάς αναλαμβάνει Head Strategic Alliances και η Έλενα Κατσίνα Head HR Solutions & Business Enterprise.

Η εταιρεία με τον τρόπο αυτό διευρύνει τόσο τους τομείς δράσης της όσο και το εύρος των υπηρεσιών που παρέχει στην ανάπτυξη και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού ανταποκρινόμενη στις ανάγκες που δημιουργούνται στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον. Αναφερόμενη στο συγκεκριμένο θέμα, η Ρεβέκκα Πιτσίκα CEO της People for Business & Career Management Expert δήλωσε:
 
«Οι νέες συνθήκες στην οικονομία απαιτούν από όλους τους φορείς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προσαρμογή στις σύγχρονες ανάγκες και γρήγορες αποφάσεις. Επιδίωξή μας, μέσα από τη νέα αναδιάρθρωση της PfB, είναι να καλύψουμε πλήρως τις εκάστοτε ανάγκες των επιχειρήσεων πελατών μας που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, μέσα από ένα ολοκληρωμένο πακέτων εξειδικευμένων υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού».