«Η αύξηση του κατώτατου μισθού μπορεί βραχυχρόνια να επηρεάσει θετικά το βιοτικό επίπεδο των χαμηλόμισθων, όμως, μακροπρόθεσμα δεν θα συμβάλει ούτε στην αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης ούτε στη μείωση της ανεργίας».

 Αυτή την απάντηση έδωσαν οι οκτώ στις δέκα επιχειρήσεις (το 75%) σε έρευνα της εταιρείας «People for Business» που πραγματοποιήθηκε μετά τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 396 επιχειρήσεων από την Αττική, τη Βοιωτία και την Κόρινθο. Το 21% των επιχειρήσεων προέβλεψε ότι η «μεμονωμένη» (χωρίς τη λήψη άλλων μέτρων) αύξηση του βασικού μισθού στα 751 ευρώ, «θα οδηγήσει σε μείωση των θέσεων εργασίας, όσο η κατάσταση στην οικονομία παραμένει ρευστή» και μόνο το 4% εκτιμά ότι μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη.
 
Ενδεικτικό της επιφυλακτικής στάσης των επιχειρήσεων είναι το γεγονός ότι το 89% θεωρεί ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού δεν θα έχει «αντίκρισμα», αν δεν συνδυαστεί με την ενίσχυση των δεξιοτήτων που αναζητούν στην ελληνική αγορά εργασίας και, επί του παρόντος, δεν βρίσκουν εύκολα. Ταυτόχρονα, δηλώνουν ότι χρειάζονται «κίνητρα» για να διατηρήσουν ή να αυξήσουν τις θέσεις εργασίας όπως μείωση ή επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών (για το 56,4% και το 43,75%) και προγράμματα ενδυνάμωσης των δεξιοτήτων για το υφιστάμενο προσωπικό (43,75%) ενώ για την πρόσληψη ανέργων προκρίνουν προγράμματα κατάρτισης (σε ποσοστό 40%) και επιδοτήσεων θέσεων εργασίας (σε ποσοστό 33% – 35%). Τέλος, η πλειονότητα των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα (61,53%) προβλέπει ότι στα επόμενα τρία χρόνια θα αυξήσει τις θέσεις εργασίας, το 34,05% θα τις διατηρήσει σταθερές και το 4,42% θα τις μειώσει.