Περισσότεροι από 100 εργαζόμενοι έχουν ήδη στελεχώσει το Κέντρο Επιχειρησιακών Λειτουργιών και Υπηρεσιών της Pfizer στη Θεσσαλονίκη, το οποίο έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του από τον Απρίλιο 2021. Οι πρώτες αυτές θέσεις εργασίας αφορούν διαφορετικές ειδικότητες από τους τομείς των Οικονομικών υπηρεσιών, του Ανθρώπινου Δυναμικού, της διαχείρισης Έργων και Προμηθειών, κ.λπ. Η μέση ηλικία των στελεχών που εργάζονται στο Κέντρο είναι 34 έτη, ενώ το 66% είναι γυναίκες. Το 40% των εργαζομένων διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ενώ ένας σημαντικός αριθμός είναι και κάτοχοι διδακτορικού, γεγονός που αναδεικνύει το υψηλό μορφωτικό επίπεδο και την εξειδίκευση των εργαζόμενων στο Κέντρο Επιχειρησιακών Λειτουργιών και Υπηρεσιών. Παράλληλα, από τις νέες προσλήψεις τα 2/3 προέρχονται από τη Θεσσαλονίκη, ενώ το 17% των νέων στελεχών είναι Έλληνες και Ελληνίδες που εργάζονταν στο εξωτερικό και επέστρεψαν στη χώρα για να ενταχθούν στο Κέντρο.

Σύμφωνα με τον στρατηγικό σχεδιασμό του Κέντρου στόχος είναι ο αριθμός των εργαζόμενων να διπλασιαστεί εντός του 2021 και να φτάσει τους 280 εργαζόμενους μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2022. Όπως τόνισε η Ειρήνη Παγανοπούλου, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Pfizer Hellas, «η διαδικασία στελέχωσης του Κέντρου επιβεβαιώνει την πίστη μας στο ανθρώπινο δυναμικό της Ελλάδας, αλλά και την προστιθέμενη αξία που δημιουργούμε με την επένδυσή μας, τόσο για την εταιρεία όσο και για τη χώρα. Είμαστε υπερήφανοι γιατί έχουμε καταφέρει – διατηρώντας ένα κορυφαίο εργασιακό περιβάλλον – να προσελκύσουμε και να διαμορφώσουμε μια εξαιρετική ομάδα νέων ανθρώπων, με υψηλά προσόντα, με διαφορετικά προφίλ, με δυναμική συμμετοχή των γυναικών, αλλά και των στελεχών που αποφάσισαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα από το εξωτερικό.

Με τον τρόπο αυτό εκπληρώνεται ένας από τους βασικούς μας στόχους, που είναι η συμβολή στην εθνική προσπάθεια του brain regain και η δημιουργία ευκαιριών, ώστε οι ταλαντούχοι άνθρωποι της χώρας να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους και να σταδιοδρομήσουν σε ένα καινοτόμο και δυναμικό, διεθνή οργανισμό». Αξίζει να αναφερθεί ότι το Κέντρο Επιχειρησιακών Λειτουργιών και Υπηρεσιών έχει συγκεντρώσει υψηλό ενδιαφέρον για εργασία, καθώς μόνο για τις πρώτες 100 θέσεις εργασίας υποβλήθηκαν περισσότερες από 4.000 αιτήσεις πρόσληψης.