Η Pfizer σχεδιάζει να μειώσει κατά 11% το εργατικό της δυναμικό στην Ισπανία, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 220 ανθρώπους.

Η ενέργεια αυτή είναι απόρροια της ευρύτερης οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη αλλά και των ρυθμιστικών κινήσεων της χώρας να μειώσει τις δαπάνες στο Σύστημα Υγείας.

Σύμφωνα με διοικητικό στέλεχος της Pfizer, οι λόγοι για τις περικοπές είναι κυρίως τα οικονομικά προβλήματα που μαστίζουν την Ευρώπη, αλλά και οι αυξημένες δαπάνες του ισπανικού υγειονομικού συστήματος. Τα νέα από την Ισπανία φτάνουν λίγες μέρες μετά τις αναφορές της Pfizer για μείωση των δαπανών με περικοπές 500 θέσεων εργασίας στη Γερμανία, και πάλι ως αποτέλεσμα των αλλαγών στις τιμές των φαρμάκων.