Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε η ετήσια πανευρωπαϊκή συνάντηση για την επαγγελματική ανάπτυξη των γυναικών ανώτερων στελεχών της Pfizer σε υψηλόβαθμες θέσεις της εταιρείας.

Ειδικότερα, στη συνάντηση συμμετείχαν 40 γυναίκες που κατέχουν ανώτερη θέση στη Pfizer, και οι οποίες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ειδικά σεμινάρια, συζητήσεις και workshops που επικεντρώνονται στις προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν στην επαγγελματική τους πορεία, με βάση 3 κεντρικούς άξονες: 1. Ανάπτυξη της εξωστρέφειας (networking)  2. Mentoring και 3. Πρακτικές για την εναρμόνιση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.

«Είναι ιδιαίτερα σημαντικό εταιρείες, όπως η Pfizer, να πραγματοποιούν δράσεις οι οποίες ενδυναμώνουν και ισχυροποιούν τη θέση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Οφείλουμε να ενώσουμε όλοι και όλες τις δυνάμεις μας και να αγωνιστούμε για την ουσιαστική ισότητα, γιατί κάθε γυναίκα και κάθε άντρας αξίζουν ίσα δικαιώματα, ίση μεταχείριση και ίσες ευκαιρίες» ανέφερε στον χαιρετισμό της η Μαρία Συρεγγέλα, Υφυπουργός  Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για τη Δημογραφική Πολιτική, την Οικογένεια και την Ισότητα των δυο φύλων, ενώ από την πλευρά της η Λία Μπερτσιάδου, Επικεφαλής της ομάδας Diversity & Inclusion “Αction” της Pfizer Hellas  και BU Lead Inflammation & Immunology της Pfizer Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας, δήλωσε:

«H ισότιμη αντιμετώπιση και η συμπερίληψη στο εργασιακό περιβάλλον είναι στρατηγική προτεραιότητα της Pfizer τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως. Μάλιστα στην Pfizer στην Ελλάδα έχουμε καταφέρει να υπάρχει σχεδόν ισότιμη αντιπροσώπευση γυναικών και ανδρών εργαζομένων, καθώς το 49% των εργαζομένων είναι γυναίκες».

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα ενδυνάμωσης γυναικών στελεχών ξεκίνησε να πραγματοποιείται στην εταιρεία από το 2011, ενώ μέχρι σήμερα έχουν συμμετάσχει περισσότερες από 300 γυναίκες.