Μία νέα πρωτοβουλία για τους ανθρώπους της, με τίτλο « The Phāea Book Club» έλαβε η Phāea Resorts. Συγκεκριμένα, η εταιρεία δημιούργησε στα ξενοδοχεία της ειδικά stands, όπου οι εργαζόμενοί της μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μία σειρά από βιβλία, τα οποία επιλέχθηκαν σε συνεργασία με τις εκδόσεις Διόπτρα.

Στόχος της εν λόγω λέσχης βιβλίου είναι η βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών των ομάδων, η προαγωγή Diversity & Inclusion πρωτοβουλιών, η διεύρυνση των οριζόντων των ατόμων, αλλά και η ενδυνάμωση των διαπροσωπικών σχέσεων μέσω εποικοδομητικού διαλόγου, ενώ μέσω της ανάγνωσης δίνεται η ευκαιρία στους εργαζόμενους να ξεφύγουν για λίγο από την καθημερινή πίεση.