Εκπαίδευση Train the Trainers σε 25 στελέχη και προϊσταμένους τμημάτων πραγματοποίησε ο ξενοδοχειακός όμιλος Phāea Resorts, σε συνεργασία με τον Πέτρο Ρούση, πιστοποιημένο εκπαιδευτή σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού. Σκοπός του εν λόγω προγράμματος ήταν η εξέλιξη των εσωτερικών εκπαιδευτών του ομίλου με νέες γνώσεις και η εναρμόνισή τους με τις νέες εκπαιδευτικές τάσεις, αλλά και η ανάπτυξη του δικτύου με νέους εσωτερικούς εκπαιδευτές.

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε δια ζώσης και ήταν άκρως διαδραστικό, με μεγάλη αλληλεπίδραση μεταξύ του εκπαιδευτή και των συμμετεχόντων, ενώ αποτελεί μέρος του ευρύτερου έργου της Phāea Academy. Πρόκειται για μια Ακαδημία Εσωτερικής Εκπαίδευσης που έχει δημιουργήσει ο όμιλος, η οποία βασίζεται στην αυθεντικότητα και στον επαγγελματισμό. Η Phāea Academy αναπτύσσει και εξελίσσει διαρκώς τα ταλέντα όλων των συνεργατών του ομίλου, υποστηρίζοντας την Πελατοκεντρική Κουλτούρα Αριστείας και τους εκάστοτε στρατηγικούς στόχους των Phāea Resorts.

Αποστολή της είναι η διαρκής ευθυγράμμιση των συνεργατών του ομίλου με το όραμα και τη στρατηγική των Phāea Resorts, η διαρκής ανάπτυξη νέων στελεχών, με εστίαση στην αυθεντικότητα και στον επαγγελματισμό, η ανάπτυξη της ικανότητας για διαρκή προσαρμογή στις ανάγκες που προκύπτουν από τη στρατηγική των Phāea Resorts και η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προς όλους τους ανθρώπους του ομίλου.

Σημειώνεται ότι η ομάδα Διοίκησης της Ακαδημίας, αποτελούμενη από μέλη της Διοίκησης και της Διεύθυνσης, αποφασίζει για τον στρατηγικό σχεδιασμό των δράσεων της ακαδημίας και επιβλέπει τις διαδικασίες που έχουν οριστεί, ενώ το συγκεκριμένο έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την AA Partners, τον Ανέστη Αναστασίου και τον Δημήτρη Τόλη. Ο όμιλος Phāea Resorts αποτελείται από τα ξενοδοχεία Blue Palace a Luxury Collection Resort, Elounda, Crete, Cretan Malia Park,a member of Design Hotels, Village Heights Resort και Koutouloufari Village Holiday Club.