Η Data Communication ολοκλήρωσε επιτυχώς την εγκατάσταση της λύσης Pharma CRM Accelerator/e-ordering στην Pharmathen.

 Η λύση είναι βασισμένη στη διεθνή πλατφόρμα Microsoft Dynamics CRM και συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη διοίκηση των δραστηριοτήτων πωλήσεων και μάρκετιγκ της εταιρείας, καθώς οργανώνει το σύνολο των καθημερινών εργασιών του δυναμικού πωλήσεων, προσφέρει πλήρη αυτοματοποίηση δράσεων της εταιρίας, ενώ ταυτόχρονα είναι στενά συνδεδεμένη και διαλειτουργική με τα υφιστάμενα back-office συστήματα πληροφορικής.

Η επιλογή της λύσης Pharma CRM Accelerator/e-ordering βασίστηκε στην ανάγκη της επιχείρησης για διαχείριση των πωλήσεων φαρμακείων και λοιπών σημείων πώλησης, διαχείριση φορητής παραγγελιοληψίας, κατάρτιση του στρατηγικού σχεδιασμού του εκάστοτε κύκλου πώλησης βάσει λεπτομερειακής χαρτογράφησης της αγοράς, χρονοδρομολόγηση και ευθυγράμμιση των δράσεων με βάση το σχεδιασμό του μάρκετινγκ και των εκάστοτε προωθητικών ενεργειών. Επίσης, για την on-line διασύνδεση και επικοινωνία των δεδομένων με ετερογενή back-office συστήματα, εγκαταστάθηκε η διεθνώς πιστοποιημένη λύση SCRIBE Insight.