Τη λύση SAP SuccessFactors με στόχο να μεταμορφώσει και να ενισχύσει την HR στρατηγική της, καθώς και να προσφέρει μια αναβαθμισμένη εμπειρία στους εργαζoμένους της επέλεξε η Photos Photiades Breweries Ltd. Ειδικότερα, η εταιρεία αποφάσισε να επενδύσει σε αυτή τη λύση, με στόχο να προσφέρει στους εργαζομένους της εμπειρίες που αναγνωρίζουν την ατομική τους αξία και τους παρακινούν συνεχώς να επιτύχουν κορυφαία απόδοση, ενώ με την εγγραφή 200 εργαζόμενων θα είναι σε θέση να εκπαιδεύει και να διαχειρίζεται το ανθρώπινο δυναμικό της, να βρίσκει πιθανούς υποψήφιους για εργασία καθώς και να συνδυάζει την ανατροφοδότηση με τα επιχειρησιακά δεδομένα, έτσι ώστε να κατανοεί πώς αισθάνονται οι άνθρωποί της και γιατί.

Επιπλέον, με τις επιλεγμένες εφαρμογές (modules), η εταιρεία θα έχει ένα μοναδικό σημείο αναφοράς για τη διαχείριση των δεδομένων HR, θα διασφαλίζει την κινητικότητα για όλο το ανθρώπινο δυναμικό και θα μπορεί να προσαρμόζεται γρήγορα στις ταχέως μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές ανάγκες. Τέλος, η επιλεγμένη λύση SAP, θα επιτρέψει στην εταιρεία να υιοθετήσει μια εκπαιδευτική στρατηγική μέσω μιας ολοκληρωμένης λύσης διαχείρισης μάθησης, να τυποποιήσει τις διαδικασίες HR και να οργανώσει τη δομή διαχείρισης, ενώ θα μπορεί επίσης να προσελκύσει και να επιλέξει τους κατάλληλους υποψηφίους.