Όλο και περισσότερο σπουδαιολογείται από το διεθνές τοπίο ότι το talent management μπορεί να παρουσιάσει θετικό αποτελέσματα στην ευρύτερη στρατηγική ενός οργανισμού μέσα από: α) την αναγνώριση των κρίσιμων ρόλων σε μία εταιρεία β) τη χρήση των talent pools, γ) τη διασφάλιση ότι τα συστήματα και οι πολιτικές HR είναι ευθυγραμμισμένες με τους στρατηγικούς στόχους και διαφοροποιούνται ανάλογα ως προς τα ταλέντα.

Παράλληλα, η φύση της εργασίας αλλάζει επηρεάζοντας με δυναμικό τρόπο την αποτελεσματική διοίκηση του ταλέντου. Πώς το employee attrition μπορεί να προσφέρει αξία σε έναν οργανισμό; Τι πρέπει να σκεφτεί το τμήμα HR ως προς τις boomerang προσλήψεις και πώς δημιουργούμε ένα ισχυρό employer brand;

Ο David Collings, Καθηγητής HRM στο Dublin City University Business School στην Ιρλανδία και co-director του Leadership and Talent Institute του πανεπιστημίου, θα βρίσκεται στην σκηνή του Talent Management Conference, στις 30 Μαρτίου, για μας αναλύσει τους λόγους που δεν επιτρέπουν σε μία εταιρεία να διαχειριστεί αποτελεσματικά τα ταλέντα και να απαντήσει σε όλα τα παραπάνω, προτείνοντας αντίστοιχες πρακτικές για τους οργανισμούς.

Ο ίδιος θεωρείται ένας από τους κορυφαίους διεθνείς experts σε θέματα διαχείρισης ταλέντου και global mobility, ενώ για 4 συνεχόμενα έτη (2014-2017) φιλοξενείται στη λίστα των HR Most Influential Thinkers που δημοσιεύεται από το HR Magazine. Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε διεθνείς οργανισμούς και εταιρείες όπως Bank of Ireland, the Danish Confederation of Industry, EADS Airbus, Enterprise Ireland, GE, Intel, KPMG, Medtronic, Novartis και Stryker και διαθέτει πλούσιο διδακτικό και ερευνητικό έργο.
Περισσότερες πληροφορίες: www.talentmanagement.gr