Από τις 17 Ιουνίου θα ξεκινήσουν τα Pierce Summer Camp & Pierce Leadership Academy, τα δύο θερινά προγράμματα του Pierce. Ειδικότερα, τo Summer Camp θα διεξαχθεί από τις 17 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου και απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους, από 6 έως 13 ετών, ενώ προσφέρει ένα ισορροπημένο αθλητικό, εκπαιδευτικό και εικαστικό πρόγραμμα, με στόχο την καλλιέργεια και την ανάδειξη των δεξιοτήτων.

Το Leadership Academy αποτελεί ένα διεθνές, εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ηλικίας από 13 έως 17 ετών, και θα διεξαχθεί από τις 17 Ιουνίου έως τις 5 Ιουλίου.

To εν λόγω πρόγραμμα είναι αφιερωμένο στην ηγεσία και περιλαμβάνει 5 θεματικές ενότητες, ενώ έχει σκοπό να κεντρίσει την πνευματική περιέργεια των μαθητών, φέρνοντάς τους σε επαφή με θεμελιώδεις έννοιες και εργαλεία ηγεσίας, καθώς και να καλλιεργήσει τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για κάθε μελλοντικό ηγέτη.