Στην Αμερικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών έλαβε χώρα την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου η εκδήλωση του συνδέσμου αποφοίτων του Πανεπιστημίου Stanford (Stanford Club of Greece), με τίτλο «Βέλτιστες Πρακτικές για την Εκπαίδευση: Διεθνής Θεώρηση» και κεντρικούς ομιλητές τους Καθηγητές Eric Bettinger και Francisco Ramirez του Πανεπιστημίου Stanford.

Ο Eric Bettinger, Αναπληρωτής Καθηγητής, Stanford Graduate Schools of Education and Business, εστίασε στα κυριότερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Ως αποτελεσματικές λύσεις, ο καθηγητής παρουσίασε την καλύτερη ενημέρωση των υποψηφίων για τα παρεχόμενα προγράμματα σπουδών, την πληροφόρηση των φοιτητών για τις δομές υποστήριξης που παρέχονται από τα ίδια τα πανεπιστήμια, το χτίσιμο μιας πιο προσωπικής σχέσης του καθηγητή με τους φοιτητές του, αλλά και την παροχή υποστήριξης στους καθηγητές ώστε να μπορούν να ανταπεξέρχονται στις ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες κάθε φοιτητή ξεχωριστά.

Ο Francisco Ramirez, Καθηγητής Εκπαίδευσης και Κοινωνιολογίας, Stanford Graduate School of Education, εξήγησε τις πρόσφατες εξελικτικές τάσεις στη λειτουργία των πανεπιστημίων παγκοσμίως: η τάση προς την επιχειρηματικότητα, η ενδυνάμωση του ατόμου εντός του πανεπιστημίου και η αυξανόμενη νομική πολυπλοκότητα της πανεπιστημιακής λειτουργίας. Επιπλέον,ο καθηγητής παρατήρησε ότι και σε χώρες με στρεβλό και περιοριστικό πλαίσιο λειτουργίας της Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπως η Ελλάδα, μικρές θεσμικές τομές είναι εφικτές και έχουν μεγάλο όφελος.