Σήμερα, ο συνδυασμός των προσωπικών χαρακτηριστικών που μένουν εναρμονισμένα με την πάροδο του χρόνου και των αναδυόμενων ψηφιακών δεξιοτήτων, μπορεί να βοηθήσει τους leaders των επιχειρήσεων να γίνουν οι ψηφιακοί ηγέτες του μέλλοντος.

Η εμπειρία και οι προσωπικές δεξιότητες διευκολύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Σύμφωνα με την ManpowerGroup, οι τρόποι με τους οποίους μπορούν να καλλιεργηθούν οι κατάλληλες δεξιότητες για την προσαρμογή στις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησης αφορούν στην καλλιέργεια προσωπικών δεξιοτήτων με τον συνδυασμός της ευφυΐας, προσαρμοστικότητας, αντοχής και της εσωτερικής παρακίνησης να αποτελεί κινητήριο μοχλό, η ανάπτυξη ευμάθειας και δημιουργικής περιέργειας, η απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων και εξειδίκευσης και η συνεχής επαγρύπνηση. Εξίσου σημαντική είναι και η προετοιμασία της ομάδας ηγεσίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό η οποία, με βάση την ManpowerGroup, οφείλει να απαντήσει
σε 4 βασικά ερωτήματα:

1) Τα προγράμματα ανάπτυξης που διαθέτουμε, έχουν σχεδιαστεί για να καλλιεργούν και να προάγουν τους μελλοντικούς ψηφιακούς ηγέτες;
2) Διαθέτει η ομάδα ηγεσίας και η δεξαμενή ταλέντου μας τις εγγενείς προϋποθέσεις και εκπαιδευτικές ικανότητες για έναν επιτυχή ψηφιακό μετασχηματισμό;
3) Δημιουργούμε μια κουλτούρα καινοτομίας; 
4) Χρησιμοποιούμε τα σωστά κριτήρια για τον εντοπισμό των μελλοντικών ηγετών;