Ολοκληρώθηκε στις 22 Νοεμβρίου, το πρώτο Forum απευθυνόμενο στους CEOs εταιρειών και στα στελέχη των ομάδων τους με το οποίο το CEO Clubs εγκαινίασε τη συνεργασία του με το «The Conference Board», έναν παγκόσμιο οργανισμό επιχειρηματικών ερευνών που ιδρύθηκε για να βοηθά τους ηγέτες του επιχειρηματικού κόσμου και την ευρύτερη κοινωνία να εξελίσσονται και να αντιμετωπίζουν τις μεταβαλλόμενες προκλήσεις κάθε εποχής.

Αντικείμενο συζήτησης ανάμεσα στον ομιλητή Chuck Mitchell, Executive Director του «The Conference Board» και στους ομιλητές του Forum, αποτέλεσε η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας «C-Suite Challenge 2019» που είχε ως κεντρικό θέμα τη σύγχρονη ηγεσία οργανισμών και στην οποία έλαβαν μέρος Έλληνες CEOs. Σύμφωνα με την έρευνα, τα θέματα που απασχολούν τους CEOs παγκοσμίως και ειδικότερα στην Ελλάδα είναι η οικονομική ύφεση, το ασταθές παγκόσμιο πολιτικό περιβάλλον και η έλλειψη εμπιστοσύνης στους δημόσιους οργανισμούς.

Επιπλέον, τα κύρια ζητήματα που διαχειρίζονται εσωτερικά είναι η στελέχωση και η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, το κόστος λειτουργίας της επιχείρησής τους και η μετάβασή της στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Τα αποτελέσματα της έρευνας υποδεικνύουν επίσης ότι η εταιρική στρατηγική θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένη με τις αξίες που θα οδηγήσουν στην ψηφιακή μεταμόρφωσή της. Τέλος, το πιο σημαντικό για τη σωστή λειτουργία μιας επιχείρησης είναι η δημιουργία ευέλικτων και παραγωγικών εργασιακών ομάδων, η διαφάνεια και η αξιοπιστία στο εσωτερικό της. Στο πλαίσιο αυτό, η συνεχής εκπαίδευση των στελεχών κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική.