Σας έχει τύχει ποτέ να έχετε χαράξει μια πορεία και η διοίκηση της εταιρείας να θέλει να ακολουθήσετε διαφορετική; Έχετε ορίσει ποτέ διαφορετικές προτεραιότητες από αυτές της διοίκησης, με αποτέλεσμα να αγχώνεστε και να πρέπει να καταβάλετε πρόσθετη προσπάθεια για να επιστρέψετε στη σωστή κατεύθυνση;

Το να μάθετε τις προσδοκίες που έχει η διοίκηση από εσάς είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να κάνετε. Η ύπαρξη στόχων που είναι προσδιορισμένοι με σαφήνεια, ευθυγραμμισμένοι με την υπόλοιπη εταιρεία και εγκεκριμένοι από τη διοίκηση, σας βοηθάει να μένετε εστιασμένοι. Σας βοηθάει να διαχειριστείτε τους πόρους σας εξασφαλίζοντας βελτιωμένη απόδοση και ανώτερα επιτεύγματα.

Όταν αναλαμβάνετε καθήκοντα σε μια νέα θέση ή όταν η διοίκηση αλλάζει, εξακριβώστε τι προσδοκά από εσάς και εξασφαλίστε την έγκρισή της για τα σχέδιά σας. Για να κατανοήσετε πλήρως τις προσδοκίες της, μάθετε συγκεκριμένα τι περιμένει από εσάς, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Στη συνέχεια μάθετε το πότε και το πόσο γρήγορα πρέπει να εκπληρώσετε τους επιθυμητούς στόχους. Τέλος, εξακριβώστε το πώς, τον τρόπο με τον οποίο η διοίκηση θέλει να τους εκπληρώσετε.

Προφανώς είχατε μια εικόνα των βασικών προσδοκιών πριν ακόμη πάρετε τη δουλειά. Πιθανότατα τις είχατε συζητήσει στη διάρκεια των συνεντεύξεων με τους ανθρώπους που σας προσέλαβαν και/ή με άλλους τους οποίους συμβουλευτήκατε πριν αποδεχθείτε τη θέση.

Οι άνθρωποι που σας προσέλαβαν αξιολόγησαν τις ικανότητές σας βάσει αυτών ακριβώς των προσδοκιών, όταν τελικά αποφάσισαν να σας προσλάβουν. Τώρα που πήρατε τη δουλειά, ωστόσο, αυτές οι προσδοκίες δεν αποτελούν κομμάτι της διαδικασίας πρόσληψης – είναι πλέον οι στόχοι!

Αναλαμβάνοντας καθήκοντα, μία από τις πρώτες σας κινήσεις πρέπει να είναι μια συζήτηση με τη νέα διοίκηση. Ρωτήστε την άμεσα για το τι περιμένει να πετύχετε. Ρωτήστε την για το «τι», το «πότε» και το «πώς».

Πώς κουμαντάρουμε μια τέτοια συζήτηση;
Κατευθύνετε τη συζήτηση με μεθοδικό τρόπο. Όσο περισσότερο δομημένη είναι η συζήτηση, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να εξασφαλίσετε σαφή καθοδήγηση. Καθορίστε το πλαίσιο της συζήτησης και επικεντρώστε τις ερωτήσεις σας γύρω από ζητήματα απόδοσης, συστημάτων, πελατών και ανθρώπων.

Ποιους συγκεκριμένους στόχους καλείστε να πετύχετε; Σε πόσο χρόνο; Με ποια σειρά; Ποιες διαδικασίες, συστήματα, μηχανισμούς και ομάδες πρέπει να δημιουργήσετε, να βελτιώσετε ή να καταργήσετε για να πετύχετε τους στόχους; Ποιες είναι οι προσδοκίες για συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς; Πώς θα ήθελαν να αναπτυχθούν οι σχέσεις σας με τους πελάτες; Πιστεύει η διοίκηση ότι η εταιρεία της οποίας την ηγεσία αναλάβατε είναι πετυχημένη; Τι την κάνει πετυχημένη στο μυαλό της; Περιμένει να προχωρήσετε σε ριζικές αλλαγές; Σε ποιες συγκεκριμένες επενδυτικές αποφάσεις θέλει να δώσετε προτεραιότητα;

Εξακριβώστε τι πιστεύει για την εταιρεία καθώς παίρνετε το τιμόνι. Με άλλα λόγια, ζητήστε μια σύντομη ανάλυση SWOT (Δυνάμεις, Αδυναμίες, Ευκαιρίες, Απειλές). Ρωτήστε για τις σκέψεις, τις ιδέες και τις υποδείξεις της διοίκησης σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να προσεγγίσετε τους βασικούς τομείς. Ποιοι είναι οι αριθμητικοί στόχοι που περιμένει από εσάς; Δε χρειάζεται να μάθετε τα ακριβή μεγέθη, προσπαθήστε όμως να αποκτήσετε μια κατά προσέγγιση εικόνα. Για παράδειγμα, φροντίστε να πάρετε μια ιδέα για την ανάπτυξη που προσδοκά.

Θα ήθελε να δει την εταιρεία περισσότερο ή λιγότερο πελατοκεντρική; Εξακριβώστε τι πιστεύει για το ανθρώπινο δυναμικό και την ηγεσία και σε ποιο βαθμό η αριθμητική πλευρά της απόδοσής σας είναι σημαντικότερη από την «κοινωνική» πλευρά (όπως άνθρωποι και ηγεσία). Με βάση τις απαντήσεις της, εστιάστε την προσοχή σας και ιεραρχήστε τις προτεραιότητές σας ανάλογα.


Συζητήστε για το πότε πρέπει να φέρετε τα αποτελέσματα
Γνωρίζετε τις προσδοκίες της διοίκησης καθώς και τους στόχους σας. Τέλεια.

Τώρα έρχεται στο προσκήνιο η επόμενη ομάδα ερωτήσεων: Πρέπει να υλοποιήσετε τους στόχους σε βραχυπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο ορίζοντα;

Επιπλέον, εσείς και η διοίκηση αντιλαμβάνεστε με τον ίδιο τρόπο την έννοια του «βραχυπρόθεσμου» και του «μακροπρόθεσμου» ορίζοντα;

Η κοινή αποδοχή των εννοιών σας βοηθάει να προετοιμάσετε το πλάνο δράσης σας για την κατάκτηση κάθε στόχου στο πλαίσιο της προθεσμίας. Ένα πλάνο δράσης βασισμένο σε χρονοδιάγραμμα πάντα αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας. Επιπρόσθετα, αποφεύγετε τα ενοχλητικά τηλεφωνήματα και e-mail «υπενθύμισης», που αναπόφευκτα συνοδεύουν τις όποιες καθυστερήσεις σας.

Από τη στιγμή που έχετε ενημερωθεί για το τι περιμένουν από εσάς πρέπει να προσδιορίσετε το χρονικό πλαίσιο. Διαχωρίστε το σε βραχυπρόθεσμο (3-6 μήνες) και μακροπρόθεσμο (1-3 χρόνια). Αντλήστε αρκετές πληροφορίες ώστε να προσδιορίσετε και να καθορίσετε λεπτομερώς την προτεραιότητα των προσδοκιών, τόσο από ποιοτικής όσο και από ποσοτικής πλευράς.

Προσδιορίστε τα ζητήματα που η διοίκηση θεωρεί επείγοντα ώστε να τα αντιμετωπίσετε άμεσα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα σημαντικά ζητήματα που άφησε σε εκκρεμότητα ο προηγούμενος Γενικός Διευθυντής και οι αλλαγές που θέλει η εταιρεία να υλοποιήσετε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εστιάστε σ’ αυτά και ξεκινήστε χωρίς χρονοτριβή.

Η επιτυχής ολοκλήρωση αυτών των βραχυπρόθεσμων στόχων θα σας εδραιώσει στη νέα σας θέση και θα σας δώσει την αυτοπεποίθηση και το momentum για να προχωρήσετε σε αυτά που είναι περισσότερο σημαντικά και κρίσιμα για τον οργανισμό: τους μακροπρόθεσμους στόχους.

Συζητήστε με τη Διοίκηση για το πώς
Είναι η διοίκηση πρόθυμη και δεκτική για μεγάλες αλλαγές;

Θα αποδεχθεί να ασκήσετε έντονη πίεση για να πετύχετε τα «τι» στο πλαίσιο του επιθυμητού χρονοδιαγράμματος; Πιστεύει ότι έχετε ένα μαγικό ραβδί ή ένα τηλεκοντρόλ με το οποίο θα διορθώσετε τα πάντα στη στιγμή, εύκολα και χωρίς να στεναχωρηθεί κανείς; Τώρα που ξέρετε ποιοι είναι οι προσδοκώμενοι στόχοι και πότε πρέπει να τους ολοκληρώσετε μπορείτε να προχωρήσετε στο περισσότερο ευαίσθητο, αλλά εξίσου κρίσιμο ζήτημα του πώς θα ήθελε η διοίκηση να τους κατακτήσετε. Ζητήστε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το επίπεδο των αλλαγών, της πίεσης και της ευθυγράμμισης που θέλει η διοίκηση σας να πετύχετε.

Σε αυτή τη συζήτηση προσδιορίστε πόση πίεση μπορείτε να ασκήσετε στον οργανισμό και βεβαιωθείτε ότι η διοίκηση συμφωνεί και το αποδέχεται. Παρανοήσεις σχετικά με τον τρόπο που προσδοκάται να πετύχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα μπορούν να επηρεάσουν σοβαρά την απόδοσή σας και σε πολλές περιπτώσεις να οδηγήσουν στον εκτροχιασμό σας. Είναι αναμφισβήτητο γεγονός!

Πολλοί Γενικοί Διευθυντές εφορμούν στη νέα τους θέση σαν μαινόμενοι ταύροι μόνο για να συνειδητοποιήσουν ελάχιστους μήνες αργότερα ότι ήταν μόνοι σ’ αυτή τους την προσπάθεια. Εκτός του ότι χάνουν την υποστήριξη από το εσωτερικό του οργανισμού, χάνουν και την εμπιστοσύνη της διοίκησης και βαδίζουν κατευθείαν προς την καταστροφή.


Η άποψη της Διοίκησης για το επιτελείο σας
Πιστεύει η διοίκηση ότι έχετε μια καλή ομάδα; Ποιοι πιστεύει ότι είναι οι άνθρωποι στους οποίους μπορείτε να υπολογίζετε και, ακόμη σημαντικότερο, ποιοι πιστεύει ότι είναι άχρηστοι και πρέπει να απομακρυνθούν; Πάρτε μια ιδέα για το πώς θα αντιμετωπίσει στο μέλλον η διοίκηση τους άμεσα υφισταμένους σας. Μάθετε ποιοι από την ομάδα σας έχουν την εύνοια της διοίκησης, ποιοι θεωρούνται αναντικατάστατοι και για ποιους υπάρχουν ερωτηματικά. Μάθετε πώς αντιλαμβάνονται την ηγεσία στον οργανισμό που καλείστε να διευθύνετε.

Στη συνέχεια προσαρμόστε τη στρατηγική και την εκτέλεση ώστε να ενσωματώσετε τις σκέψεις και τις απόψεις που μόλις ανακαλύψατε.

Αναθέστε τα δυσκολότερα και κρισιμότερα καθήκοντα στους ανθρώπους που έχουν την εύνοια της διοίκησης με την προϋπόθεση ότι αποδίδουν στα προσδοκώμενα επίπεδα. Πρέπει πάντα να συμφωνείτε με τη διοίκηση για το ποιος αξίζει να έχει την εύνοια σας; Ασφαλώς όχι. Να είστε προετοιμασμένοι να υπερασπιστείτε τις αποφάσεις σας, αλλά, όταν το κάνετε, φερθείτε έξυπνα. Αμφισβητήστε την άποψη της διοίκησης για κάποιους ανθρώπους μόνο όταν γνωρίζετε τους ανθρώπους σας και έχετε τεκμηριωμένη θέση για τις ικανότητές τους.

Διαλέξτε προσεκτικά πότε θα κονταροχτυπηθείτε με τη διοίκηση, αν δε θέλετε να διακινδυνέψετε την αξιοπιστία σας. Γνωρίζοντας τι πιστεύει η διοίκηση για τους ανθρώπους σας, θα αποσαφηνίσετε επίσης σε ποιο βαθμό έχετε την υποστήριξη της ομάδας σας και πόσο πρέπει να φυλάτε τα νώτα σας όποτε αυξάνετε την πίεση.

Συμπεράσματα

  • Προσδιορίστε τις προσδοκίες της διοίκησης. Πρέπει να είναι η πρώτη σας κίνηση μόλις αναλάβετε καθήκοντα.
  • Επιδιώξτε η διοίκηση να καθορίσει με σαφήνεια τους προσδοκώμενους στόχους και τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά τους. Εγγράφως!
  • Πιέστε τη διοίκηση να σας πει την άποψή της για τους άμεσα υφισταμένους σας πριν τους αναθέσετε σημαντικά projects.