Χιλιάδες γυναίκες που έχουν δικαίωμα συνταξιοδότησης στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης βρίσκονται σε ρυθμούς εξόδου, παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης ότι δεν θα θιγούν ώριμα ασφαλιστικά δικαιώματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, υπάρχει κατά 20% αύξηση των αιτήσεων για συνταξιοδότηση με προοπτική περαιτέρω αύξησης όταν θα δοθεί στη δημοσιότητα το σχετικό νομοσχέδιο. Τα μέτρα για τα όρια ηλικίας θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από 1.1.2013. Από την ημερομηνία αυτή θα «τρέξουν» τα νέα, αυξημένα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που προβλέπει ο Νόμος Πετραλιά για τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και η εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών-γυναικών στο Δημόσιο.

Το μέτρο της εξίσωσης (αφορά το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ) δεν πρόκειται να επηρεάσει όσες εργαζόμενες έχουν θεμελιώσει ή θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα τα επόμενα χρόνια μέχρι το 2013. Δηλαδή, δεν θα επιβαρυνθούν με επιπλέον έτη υποχρεωτικής παραμονής στην εργασία όσες γυναίκες έχουν συμπληρώσει τα απαιτούμενα με βάση το ισχύον καθεστώς χρόνια υπηρεσίας (20 ή 25, κατά περίπτωση) και βρίσκονται κοντά στην προβλεπόμενη ηλικία καταβολής της σύνταξης (55 για μειωμένη σύνταξη ή 60 για πλήρη οι έγγαμες).

Στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν δύο κατηγορίες ασφαλισμένων που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις ισχύουσες διατάξεις: η πρώτη αφορά τους ασφαλισμένους στον ιδιωτικό τομέα που εντάχθηκαν στην ασφάλιση από 1.1.83 μέχρι 31.12.92. Στο ΙΚΑ, όπου ισχύουν τα γενικά όρια (όπως είναι η 15ετής υπηρεσία με 65ο έτος ηλικίας για τους άνδρες και 60ό για τις γυναίκες), ο ασφαλισμένος μπορεί να αποχωρήσει από την εργασία του όποτε επιθυμεί, αρκεί να τα έχει συμπληρώσει πριν από το 2013. Αν συμπληρώσει τα γενικά όρια μέσα στο 2013, πρέπει να περιμένει ακόμη ένα εξάμηνο, ώσπου, το 2015, να απαιτείται για το σύνολο των ασφαλισμένων που συνταξιοδοτούνται η συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας τους αντί του 58ου που ισχύει σήμερα.

Για τους ασφαλισμένους όμως που εντάχθηκαν για πρώτη φορά στην ασφάλιση πριν από τις 31.12.82, ισχύει μόνο η πλήρωση της 35ετίας χωρίς όριο ηλικίας. Επίσης άνευ ορίου ηλικίας μπορούν να συνταξιοδοτηθούν όσοι συμπληρώνουν 37ετία. Καμία αλλαγή δεν υφίσταται μέχρι το 2013 και για τις διατάξεις εξόδου με το σύστημα Βαρέων και Ανθυγιεινών.

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ