Σύμφωνα με την Labour Force Survey και τα συγκριτικά αποτελέσματα για το 2016-2017 που διεξήχθησαν αναφορικά με το στρες, το άγχος και την κατάθλιψη που σχετίζονται με την εργασία, οι επιχειρήσεις καλούνται να μην εφησυχάζουν.

Μόνο για την περίοδο 2016-2017, 1.610 εργαζόμενοι ανά 100.000 στη Μεγάλη Βρετανία, ανέφεραν ότι παρουσιάζουν σχετικά συμπτώματα, τα οποία είτε οφείλονται στην εργασία τους είτε επιδεινώνονται με αυτήν. Ανάμεσα στους βασικούς λόγους που τα προκαλούν είναι ο φόρτος εργασίας (deadline των projects, ευθύνη κ.ά.) και η έλλειψη υποστήριξης από τον προϊστάμενό τους. Τη σημασία του στρες και του άγχους στο εργασιακό περιβάλλον ανέδειξε και πρόσφατο άρθρο του HR Magazine, αναφέροντας ότι οι εργαζόμενοι που έρχονται αντιμέτωποι με αυτά συνήθως αποφασίζουν να τα αντιμετωπίσουν μόνοι τους και να μην ζητήσουν καμία βοήθεια.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας Global Benefits Attitudes από την Willis Towers Watson στην οποία βασίζεται το άρθρο, το 69% των εργαζομένων αποφασίζει να ακολουθήσει θεραπεία σε στρεσογόνες περιόδους αλλά μόνο το 46% προσπαθεί να αναζητήσει και να αντιμετωπίσει την πηγή του προβλήματος. Ταυτόχρονα, μόνο το 28% φαίνεται να λαμβάνει βοήθεια από κάποιον επαγγελματία και μόλις το 20% ζητά βοήθεια από τον manager. Τέλος, την αρνητική σύνδεση του εργασιακού στρες και άγχους με την προσωπική ζωή και τις σχέσεις με την οικογένεια, φίλους κ.ά. αναγνωρίζει το 43% των συμμετεχόντων στην έρευνα, ενώ το 45% σχολιάζει ότι επιδρά αρνητικά στην ποιότητα της εργασίας του.