Λιγότερο απαιτητικές και διεκδικητικές αναφορικά με το επίπεδο του μισθού τους εμφανίζονται οι γυναίκες υποψήφιες για κάποια θέση εργασίας σε σύγκριση με τους άνδρες.

Ο Βρετανικός Σύνδεσμος Γυναικών Επιχειρηματιών (BAWE), υποστηρίζει ότι το ασθενές φύλο αμείβεται λιγότερο και ότι θα χρειαστεί αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να αλλάξει η κατάσταση.

Παρόλα αυτά, μια έρευνα που υλοποιήθηκε από την εταιρεία προσλήψεων Perriam and Everett κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συντριπτική πλειοψηφία (98%) των εργοδοτών θεωρεί ότι οι ομάδες εργαζομένων με την καλύτερη επίδοση αποτελούνται και από άνδρες και από γυναίκες.

Πάντως, σύμφωνα με στοιχεία της Fawcett Society οι άνδρες εργάζονται περισσότερες ώρες από τις γυναίκες συναδέλφους τους.

Πηγή:
www.onrec.com/