Με την ταχύτερη εκταμίευση 400 εκατ. ευρώ προς την Ελλάδα εντός του 2014 και εθνική συμμετοχή μόνο 5% θα είναι εφικτή η μέγιστη αξιοποίηση των πόρων της Ε.Ε. για ανάπτυξη και θέσεις εργασίας.

 Την άποψη αυτή εξέφρασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πήρε την απόφαση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής της Ε.Ε να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Το μέτρο αυτό δεν αποτελεί νέα χρηματοδότηση, όμως επιτρέπει την ευκολότερη αξιοποίηση πόρων που διατίθενται ήδη στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής της Ε.Ε. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, με την απόφαση δίνεται μεγαλύτερο περιθώριο διάθεσης και απορρόφησης πόρων της Ε.Ε., μειώνοντας παράλληλα τον κίνδυνο απώλειάς τους.

Η συνεισφορά της Ε.Ε. θα αυξηθεί κατ’ ανώτατο όριο σε 95% και έτσι θα μειωθεί η απαίτηση εθνικής συγχρηματοδότησης σε μόλις 5%. Συγκεκριμένα, το 2014 αυτό θα αντιστοιχεί σε περίπου 500 εκατ. ευρώ, από τα οποία 400 εκατ. για την Ελλάδα, 100 εκατ. για την Πορτογαλία και 20 εκατ. ευρώ για την Κύπρο. Τα μέτρα θα βοηθήσουν τα συγκεκριμένα κράτη – μέλη να αντιμετωπίσουν την ανεργία των νέων, να υποστηρίξουν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και να επενδύσουν σε καίρια έργα υποδομής.

Όπως επισημαίνει η Κομισιόν, χωρίς τα προτεινόμενα μέτρα, οι επενδύσεις της πολιτικής συνοχής για την ανάπτυξη θα μπορούσαν να χαθούν, λόγω της έλλειψης χρόνου για τη διάθεση των χρημάτων ή της δυσκολίας εξεύρεσης εθνικής και ιδιωτικής συγχρηματοδότησης στο ισχύον οικονομικό κλίμα. Η πρόταση, που ζητήθηκε από κυβερνήσεις της Ε.Ε. και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, θα σταλεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο των υπουργών της Ε.Ε. για έγκριση.

«Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είμαστε έτοιμοι να δείξουμε αλληλεγγύη και ευελιξία σε αυτούς που έπληξε η κρίση, έτσι ώστε να επιστρέψουν στον δρόμο της ανάπτυξης», σχολίασε ο επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής Γιοχάνες Χαν, συμπληρώνοντας πως «η πολιτική συνοχής είναι ένα από τα κύρια εργαλεία της Ένωσης για τον σκοπό αυτόν».