Στην υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας προχώρησε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και ο ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο της οποίας θα επιχειρηθεί η μεγαλύτερη διασύνδεση και αλληλεπίδραση του Οργανισμού με τις επιχειρήσεις-μέλη του Επιμελητηρίου και η διερεύνηση της ζήτησης των προσόντων και των δεξιοτήτων, από πλευράς των επιχειρήσεων, σε συγκεκριμένους τομείς. Παράλληλα, μέσα από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων ένταξης στην αγορά εργασίας που θα προσφέρουν τις κατάλληλες δεξιότητες, φιλοδοξία της συνεργασίας αυτής είναι να επιταχυνθούν οι παραγωγικοί ρυθμοί. Κεντρικά σημεία, στο πλαίσιο των δράσεων που περιλαμβάνει το μνημόνιο, είναι επίσης, η ενίσχυση του κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ του ΟΑΕΔ και των επιχειρήσεων, η συνεχής συμβουλευτική υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, καθώς επίσης η προώθηση της απασχόλησης και η διευκόλυνση της πρόσβασης των ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Δρ. Βενετία Κουσία, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι φιλοδοξία του συγκεκριμένου μνημονίου είναι η δημιουργία ενός πλαισίου δράσεως που θα έχει διπλό σκοπό: α) τη δημιουργία επαφών και σχέσεων του ΟΑΕΔ με την επιχειρηματική κοινότητα – κάτι που είναι από τα αδιαμφισβήτητα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Επιμελητηρίου β) την ανίχνευση των διαφόρων επαγγελματικών δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες σε συγκεκριμένους κλάδους – προτεραιότητες ώστε να προχωρήσουν στην ανάπτυξη. «Με αυτή τη γνώση θα μπορεί ο ΟΑΕΔ να ενισχύσει την παροχή των συγκεκριμένων θεματικών που απαιτούνται στα συγκεκριμένα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας» κατέληξε η ίδια.