Το Investors in People (IIP) είναι το πρώτο ποιοτικά Πρότυπο που εστιάζει στο Ανθρώπινο Δυναμικό.

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και λειτουργικά τμήματα από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και ουσιαστικά βοηθά να διαφοροποιηθούν και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, μέσω του Ανθρώπινου Δυναμικού τους. Δημιουργήθηκε το 1990 με πρωτοβουλία της Βρετανικής Κυβέρνησης, δραστηριοποιείται σε 50 χώρες παγκοσμίως και έχει υιοθετηθεί από περισσότερες από 70.000 επιχειρήσεις και οργανισμούς. Υπολογίζεται ότι ειδικά στη Μ. Βρετανία 7.000.000 εργαζόμενοι (το 42% του εργατικού δυναμικού) εργάζεται σε επιχειρήσεις αναγνωρισμένες με το Πρότυπο IIP.

Ο θεμελιώδης στόχος του IIP είναι η βελτίωση ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικής επίδοσης μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης και ανάπτυξης των εργαζομένων. Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) προσφέρει ως Εθνικός Εκπρόσωπος του Διεθνούς Προτύπου Investors in People (IIP) την ομώνυμη Πιστοποίηση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στην Ελλάδα.

Στη διαδικασία Πιστοποίησης με το Πρότυπο IIP, η ΕΕΔΕ συνεργάζεται με τους συμβουλευτικούς ομίλους Deloitte, ICAP Group, HAY Group, KPMG και PricewaterhouseCoopers καθώς και με τους ανεξάρτητους συμβούλους Γεωργικόπουλο Κώστα, Γλάρο Αντώνη, Δημαράτου Αγγελική, Κουναλάκη Μαρίνα, Μακέδο Χρήστο και Παπαθανασίου Δημήτρη.

Η τελική ημερομηνία δηλώσεων συμμετοχής στην πιστοποίηση Investors in People είναι η Παρασκευή 14 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες στο www.eede.gr.