Το Κέντρο Αειφορίας (CSE), ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της επιχειρηματικής κοινότητας για ενημέρωση αλλά και εκπαίδευση σε θέματα Πράσινης Ανάπτυξης και κλιματικής αλλαγής, προχωρά στην παρουσίαση του νέου και μοναδικού διεθνώς σεμιναρίου με τίτλο "Become a Qualified Climate Change Leader".

Το σεμινάριο προσφέρει πιστοποιημένη εκπαίδευση καθώς είναι αναγνωρισμένο από τον Βρετανικό Οργανισμό πιστοποίησης IEMA (Institute of Environmental Management and Assessment), όπου πιστοποιεί Climate Change Leaders. Μέσα από εξειδικευμένη, αναλυτική και απόλυτα στοχευόμενη κατάρτιση, το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα, που θα πραγματοποιηθεί στις 5 και 6 Νοεμβρίου στην Κηφισιά, παρέχει τα εργαλεία και τις πρακτικές για κάθε παράμετρο της Κλιματικής Αλλαγής και της Πράσινης Ανάπτυξης στον επιχειρηματικό χώρο.

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα είναι κατάλληλα σχεδιασμένο για τις ανάγκες Γενικών Διευθυντών, Υπευθύνων Περιβάλλοντος και Επικοινωνίας, Διεθνών Σχέσεων και Marketing καθώς και επαγγελματίες με έμφαση στην Αειφόρο Ανάπτυξη που επιθυμούν να εξειδικευθούν και να πιστοποιηθούν στους τρόπους εφαρμογής και υλοποίησης Στρατηγικής για την Κλιματική Αλλαγή. Στο πέρας της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να αξιολογηθούν, μετά από ειδική εργασία ώστε να λάβουν τον πιστοποιημένο και αναγνωρισμένο από το IEMA επαγγελματικό τίτλο, “Climate Change Leader”.

Για περισσότερες πληροφορίες www.cse-net.org