Η Sustainable Development, εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και ανάπτυξης προγραμμάτων και απολογισμών ΕΚΕ, επιλέχθηκε από το διεθνή οργανισμό Global Reporting Initiative (GRI), προκειμένου να αποτελέσει Certified Training Partner (GRI) στην Ελλάδα.

Η επιλογή της Sustainable Development προέκυψε κατόπιν αξιολόγησης των φορέων που θα αποτελέσουν τους επίσημους-πιστοποιημένους συνεργάτες εκπαίδευσης του GRI, στο πλαίσιο ένταξης της Ελλάδας ανάμεσα στις χώρες που λαμβάνουν την πιστοποιημένη εκπαίδευση του διεθνούς φορέα.

Το πρόγραμμα GRI Certified Training Program στοχεύει στην εκπαίδευση εταιρειών και άλλων οργανισμών ώστε να αναπτύσσουν απολογισμούς ΕΚΕ με βάση το διεθνές πρότυπο GRI-G3. Σε αυτό το πλαίσιο, μέσα από συγκεκριμένη διαδικασία, ο οργανισμός GRI επιλέγει και πιστοποιεί τους Training Partners σε κάθε χώρα για την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και εκπαίδευσης.

Η Sustainable Development ως GRI Certified Training Partner θα ξεκινήσει σύντομα εκπαιδευτικά σεμινάρια αναφορικά με το πλαίσιο προδιαγραφών απολογισμών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, GRI-G3.