Στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος, 5 Ιουνίου, το Κέντρο Αειφορίας (CSE) ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της επιχειρηματικής κοινότητας για το επίκαιρο θέμα της Κλιματικής Αλλαγής και προώθησης «πράσινων» θέσεων εργασίας στην Ελλάδα, ανακοινώνει το διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Become a Qualified Climate Change Leader».

Το πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο από το Βρετανικό Οργανισμό πιστοποίησης ΙΕΜΑ (Institute of Environmental Management and Assessment), που πιστοποιεί Climate Change Leaders. Το σεμινάριο θα λάβει χώρα στις 22 & 23 Ιουνίου στην Αθήνα. Στο πέρας της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να αξιολογηθούν, μετά από ειδική εργασία, ώστε να λάβουν τον αναγνωρισμένο από το IEMA επαγγελματικό τίτλο, «Climate Change Leader». Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένης γνώσης σε στελέχη που ασχολούνται με περιβαλλοντικά ζητήματα και θέματα για την Κλιματική Αλλαγή.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα είναι κατάλληλα σχεδιασμένο για τις ανάγκες Γενικών Διευθυντών, Συμβούλων Περιβάλλοντος και Επικοινωνίας, Διεθνών Σχέσεων και Marketing καθώς και επαγγελματίες με έμφαση στην Αειφόρο Ανάπτυξη που επιθυμούν να εξειδικευθούν και να πιστοποιηθούν στους τρόπους εφαρμογής και υλοποίησης στρατηγικής για την Κλιματική Αλλαγή και δημιουργία Πράσινων Προϊόντων και Marketing. Πληροφορίες: www.cse-net.org.