Ανακοινώθηκε από το Διεθνή Οργανισμό EFMD (European Foundation for Management Development), ότι το ALBA Graduate Business School πιστοποιείται για τα MSc in Finance και MSc in Strategic HRM προγράμματά του με την πιστοποίηση EPAS.

Ο τίτλος πιστοποίησης EPAS αναγνωρίζεται ως το διεθνές κριτήριο για τα μεταπτυχιακά προγράμματα στους τομείς της διοίκησης των επιχειρήσεων. Η πιστοποίηση στοχεύει στην εξασφάλιση επιπλέον διαφάνειας στη διεθνή αγορά προγραμμάτων. Μέχρι σήμερα, ο οργανισμός έχει πιστοποιήσει ελάχιστα προγράμματα παγκοσμίως, ενώ στην Ελλάδα, τα MSc προγράμματα του ALBA είναι τα μοναδικά που έχουν λάβει την EPAS. Η πιστοποίηση αυτή είναι η δεύτερη σε σειρά για το ALBA. Η πρώτη αφορούσε στα MBA προγράμματά του το 2007 από τον Διεθνή Οργανισμό AMBA (Association of MBAs).