Το Centre for Sustainability and Excellence (CSE), προχωρά στην παρουσίαση του σεμιναρίου "Become a Qualified Climate Change Leader".

Το σεμινάριο είναι αναγνωρισμένο από το Βρετανικό Οργανισμό Πιστοποίησης IEMA (Institute of Environmental Management and Assessment) που πιστοποιεί Climate Change Leaders και θα διεξαχθεί στην Αθήνα 1 και 2 Οκτωβρίου 2009. Το CSE μέσα από τα πιστοποιημένα προγράμματα του IEMA έχει ήδη πιστοποιήσει μέχρι σήμερα 50 CSR Practitioners από 12 εθνικότητες ενώ έχει υλοποιήσει με επιτυχία το CSR Practitioner σε 3 χώρες (Ελλάδα, Ντουμπάι, Αμερική).

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα, παρέχει τα εργαλεία και τις πρακτικές για κάθε παράμετρο της Κλιματικής Αλλαγής. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες αποκτούν τα εφόδια για το σχεδιασμό μίας ολοκληρωμένης και βιώσιμης Στρατηγικής και Απολογισμού Μείωσης των Εκπομπών Ρύπων (Carbon Footprint Strategy & Reporting) για τον οργανισμό τους καθώς και τη δημιουργία πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών.

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να αξιολογηθούν μετά από ειδική εργασία, ώστε να λάβουν το αναγνωρισμένο από το IEMA επαγγελματικό τίτλο “Climate Change Leader”. Για περισσότερες πληροφορίες www.cse-net.org