Η Κρι Κρι έλαβε την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο OHSAS 18001:2007 «Υγιεινή και Ασφάλεια Εργαζομένων».

Η συνεργασία της Kρι Κρι με τους συμβούλους της Alpha Plan Consultants διαμόρφωσε το κατάλληλο πλαίσιο, μέσω του οποίου έγινε η επιτυχής
αξιολόγηση από τους επιθεωρητές της Certification International. Η πιστοποίηση διασφαλίζει στην Κρι Κρι τη μείωση της επικινδυνότητας, με απώτερο σκοπό την εξάλειψη τυχόν εργατικών ατυχημάτων.