Η STA/Insights Greece, οργανώνει κατά το τετραήμερο 10-13 Μαΐου 2011, στο ξενοδοχείο Σεμίραμις, πιστοποίηση στη μεθοδολογία INSIGHTS.

Η πιστοποίηση INSIGHTS απευθύνεται σε ανώτερα στελέχη HR και γενικότερα σε Διευθυντές και Προϊσταμένους Τμημάτων και δίνει τη δυνατότητα στον Insights Accredited Practitioner αυτόνομης παραγωγής και χρήσης στην εταιρεία του, της ατομικής Έκθεσης Προσωπικότητας «Discovery Profile». Οι Insights Accredited Practitioners σε όλον τον κόσμο, χρησιμοποιούν τη μεθοδολογία της Insights στις επιχειρήσεις τους για εφαρμογές ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Είναι, επίσης, εξουσιοδοτημένοι για τη διεξαγωγή του Προγράμματος Προσωπικής Αποδοτικότητας της Insights καθώς και Coaching με τη μεθοδολογία της Insights.

Πληροφορίες: www.sta.co.gr