Η Adecco Ελλάδος αναβάθμισε το σύστημα ποιότητάς της ακολουθώντας τις επιταγές του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2008.

Η πιστοποίηση που εκδόθηκε από το διεθνή φορέα πιστοποιήσεων Bureau Veritas, αφορά στις υπηρεσίες Εύρεσης και Επιλογής Προσωπικού καθώς και Προσωρινής Απασχόλησης, που παρέχονται από το δίκτυο των υποκαταστημάτων της Adecco Ελλάδος.