Ο Τομέας Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ICAP που περιλαμβάνει τις Μονάδες Management Consulting και People Solutions, πιστοποιήθηκε με το πρότυπο International Investors in People, του ομώνυμου καταξιωμένου Διεθνή Οργανισμού.

Το Investors Ιn People (IIP) είναι το πρώτο Πρότυπο που εστιάζει στο Ανθρώπινο Δυναμικό και βοηθά τις επιχειρήσεις να διαφοροποιηθούν και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω βέλτιστων πρακτικών διοίκησης των Ανθρώπων τους.

Το εν λόγω Πιστοποιητικό απονεμήθηκε στην ICAP Group κατά τη διάρκεια επίσημης τελετής που διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), Εθνικό Εκπρόσωπο του διεθνούς οργανισμού, στις 29 Μαρτίου 2011 στη Βρετανική Πρεσβευτική Κατοικία από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκα Τ. Κατσέλη.

H ICAP πιστοποιήθηκε από το IIP για την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων της, σε συνάρτηση με τη Στρατηγική και τις Αξίες που διέπουν τον Όμιλο. Το IIP αναγνωρίζει επίσης ότι η ICAP πληροί τις προϋποθέσεις του Προτύπου για την υπεροχή των ανθρώπων της σε επίπεδο τεχνογνωσίας, δεξιοτήτων, επιβράβευσης και εξέλιξης.

Διεθνώς με το ΙΙΡ, το οποίο δραστηριοποιείται σε 50 χώρες, έχουν πιστοποιηθεί περισσότερες από 70.000 επιχειρήσεις και οργανισμοί. Στην Ελλάδα ΙΙΡ πιστοποίηση, έχουν κατορθώσει μέχρι τώρα να λάβουν μόνο 7 εταιρείες εκ των οποίων η ΙCAP είναι ο μοναδικός Ελληνικός Όμιλος με την αντίστοιχη πιστοποίηση του κλάδου Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.