Βαθιά ικανοποίηση δημιουργεί στην ICAP Group το γεγονός ότι ο Τομέας Συμβουλευτικών Υπηρεσιών του Ομίλου, που περιλαμβάνει τις Μονάδες Management Consulting και People Solutions, πιστοποιήθηκε με το πρότυπο International Investors in People, του ομώνυμου καταξιωμένου Διεθνή Οργανισμού.

Το Investors Ιn People (IIP) είναι το πρώτο Πρότυπο που εστιάζει στο Ανθρώπινο Δυναμικό και βοηθά τις επιχειρήσεις να διαφοροποιηθούν και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω βέλτιστων πρακτικών διοίκησης των Ανθρώπων τους.

Η ICAP πιστοποιήθηκε από το IIP για την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων της, σε συνάρτηση με τη στρατηγική και τις αξίες που διέπουν τον Όμιλο. Το IIP αναγνωρίζει επίσης ότι η ICAP πληροί τις προϋποθέσεις του Προτύπου για την υπεροχή των ανθρώπων της σε επίπεδο τεχνογνωσίας, δεξιοτήτων, επιβράβευσης και εξέλιξης και ότι με τον τρόπο αυτό διευκολύνει το σχεδιασμό μελλοντικών στόχων και δράσεων της και διασφαλίζει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα.

Διεθνώς με το ΙΙΡ, έχουν πιστοποιηθεί περισσότερες από 70.000 επιχειρήσεις και οργανισμοί, σε 50 χώρες. Στην Ελλάδα ΙΙΡ πιστοποίηση, έχουν κατορθώσει μέχρι τώρα να λάβουν μόνο 7 εταιρείες εκ των οποίων η ΙCAP είναι ο μοναδικός Ελληνικός Όμιλος με την αντίστοιχη πιστοποίηση του κλάδου Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.

Σημειώνεται δε, ότι η ΙCAP, που μεταξύ άλλων έχει διακριθεί και ως ένα από τα κορυφαία Corporate SUPERBRANDS 2010 και για την καλύτερη Πρωτοβουλία Ανθρώπινου Δυναμικού στα βραβεία 2009 της KPMG, με την πιστοποίηση αυτή αποδεικνύει για άλλη μία φορά την πίστη της στην εταιρική αξία «Νοιαζόμαστε για τους ανθρώπους μας» και τη δέσμευσή της για τη συνεχή ανάπτυξη τους.