Η STA/Insights Greece οργανώνει κατά το τετραήμερο 9 - 12 Νοεμβρίου 2010, στο Ξενοδοχείο «ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ» (Χαρ. Τρικούπη 48 - Κηφισιά) Πιστοποίηση στην μεθοδολογία ΙNSIGHTS.

Η πιστοποίηση της INSIGHTS απευθύνεται σε ανώτερα στελέχη HR και γενικότερα σε Διευθυντές και Προϊσταμένους Τμημάτων. Δίνει δε τη δυνατότητα στον Insights Accredited Practitioner αυτόνομης παραγωγής και χρήσης στην εταιρεία του, της ατομικής Έκθεσης Προσωπικότητας «Discovery Profile». Οι Insights Accredited Practitioners σε όλον τον κόσμο, χρησιμοποιούν τη μεθοδολογία της Insights στις επιχειρήσεις τους για εφαρμογές ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού (Performance Management, Coaching, Team Building, Communication, Personal Effectiveness κ.λπ.).

Είναι, επίσης εξουσιοδοτημένοι για τη διεξαγωγή του Προγράμματος Προσωπικής Αποδοτικότητας της Insights καθώς και Coaching με τη μεθοδολογία της Insights. Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης θα διεξαχθεί από τον Σπύρο Τριβόλη, Managing Partner της STA/Insights Greece, τηλ.: 210 2925100.