Ένα πρόγραμμα Negotiation Training για τους ανθρώπους της ολοκλήρωσε η Πλαίσιο Computers, σε συνεργασία με την Sapientia et Veritas και τον Σεραφείμ Βολιώτη. Στο training αυτό, συμμετείχαν εργαζόμενοι της εταιρείας από τα τμήματα Commercial, Finance και HR, με στόχο να ενισχυθεί η διαπραγματευτική τους ικανότητα, καθώς το negotiation αποτελεί ένα από τα key competencies της Πλαίσιο.

Η συγκεκριμένη εκπαίδευση αποτελεί μέρος του Plaisio Academy, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από Specialized Courses, βασισμένα στα key competencies που έχουν δημιουργηθεί για κάθε ρόλο.

Συγκεκριμένα, το Plaisio Academy περιλαμβάνει τα Core Courses, τα οποία βασίζονται στα core competencies της εταιρείας και απευθύνονται σε όλες τις βαθμίδες ευθύνης και σε όλα τα τμήματα (Communication Skills κ.ά), τα Extended Courses, τα οποία απευθύνονται σε όσους διοικούν ή πρόκειται να διοικήσουν μια ομάδα (Effective Feedback, Team Building κ.ά), τα Talent Courses για όσους βρίσκονται σε τροχιά ανάπτυξης, τα Specialized Courses, που προσφέρουν εξειδίκευση και soft skills στους υπάρχοντες ρόλους (Διαπραγματευτική δεινότητα & Δεξιότητες, How to brief κ.ά) και τα Update Courses, που στοχεύουν στην ανανέωση της υπάρχουσας γνώσης ( GDPR, Καθημερινά σενάρια διαχείρισης κ.ά).