Η Honest Partners επιλέχθηκε από την Caritas Hellas για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της ηλεκτρονικής της πλατφόρμας «Platform for Employment & Training» για την ένταξη του ευαίσθητου πληθυσμού στην αγορά εργασίας.

Η Caritas Hellas, σωματείο της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα, έχει ως σκοπό τη φιλανθρωπία, την αγαθοεργία και την κοινωνική συμπαράσταση. Η διαδικτυακή εφαρμογή που επίσης φιλοξενείται από την Honest Partners, απευθύνεται σε ευαίσθητο πληθυσμό όσο και στους χρήστες της Caritas Hellas που δεν έχουν ιδιαίτερη εξοικείωση με πληροφοριακά συστήματα. Το έργο εμπεριέχει μια σουίτα εφαρμογών που αναπτύχθηκαν ειδικά για την Caritas και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εύκολη εισαγωγή βιογραφικού, ευκαιριών εργασίας και εκπαιδευτικών προγραμμάτων από το προσωπικό της Caritas Hellas, αυτοματοποιημένη συλλογή και κατανομή ευκαιριών εργασίας σε εργασίες από διάφορους ιστοτόπους, αυτόματη αντιστοίχιση ευκαιριών εργασίας και εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τους ωφελούμενους.