Οι προθέσεις προσλήψεων για τον κλάδο της Πληροφορικής διαμορφώνονται στο +39% για το 3ο τρίμηνο στην Ελλάδα, σύμφωνα με την 3μηνιαία Έρευνα Προθέσεων Προσλήψεων του ManpowerGroup. Σύμφωνα με αυτή, το 48% των εργοδοτών στον συγκεκριμένο κλάδο σχεδιάζει να προχωρήσει σε προσλήψεις, μόλις το 9% προβλέπει μείωση, το 42% δεν αναμένει κάποια αλλαγή και ένα ανεπαίσθητο ποσοστό (1%) δεν γνωρίζει τι θα κάνει.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία, το 3ο τρίμηνο του 2023 παρατηρείται στην Ελλάδα αύξηση προθέσεων στις προσλήψεις στον κλάδο της Πληροφορικής (39%), συγκριτικά με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο όπου οι προθέσεις προσλήψεων ανέρχονταν στο +6%, ενώ το διάστημα Ιανουάριος-Μάρτιος του 2023 στο +27%. Ωστόσο, οι οργανισμοί εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα έλλειψης ειδικευμένου προσωπικού, με την έρευνα να δείχνει ότι το πρόβλημα αυτό τον έχουν 8 στους 10 (81%) Έλληνες εργοδότες.

Top 5 προτεραιότητες στελέχωσης στον κλάδο της Πληροφορικής
Πρώτη προτεραιότητα στελέχωσης των εργοδοτών αποτελεί η Τεχνική Υποστήριξη (39%) ενώ ακολουθούν η Εμπειρία Πελάτη (36%), η Ανάπτυξη Εφαρμογών (31%) και η Κυβερνοασφάλεια (28%). Την πεντάδα «κλείνει» η Αυτοματοποίηση Διαδικασιών στον χώρο εργασίας (27%). Αναφορικά με τις 5 top προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των τεχνολογικών ευκαιριών και προκλήσεων, το 53% των εργοδοτών του κλάδου επιλέγει την Επανειδίκευση εργαζομένων, ακολουθεί η Κατάρτιση και αναβάθμιση του τρέχοντος ανθρώπινου δυναμικού (51%).

Έπονται η Πρόσληψη προσωπικού βραχείας απασχόλησης (freelancers, contract workers) για την κάλυψη κενών δεξιοτήτων (49%), η Πρόσληψη νέων εργαζομένων με τις απαιτούμενες δεξιότητες (45%) και η Μεγαλύτερη Επένδυση στον αυτοματισμό (43%). Η έρευνα δείχνει ότι η μεγαλύτερη πρόκληση των εργοδοτών (27%) αναφορικά με τα προγράμματα επανεκπαίδευσης/αναβάθμισης δεξιοτήτων είναι ότι οι εργαζόμενοι δεν διαθέτουν αρκετό χρόνο για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε επανεκπαίδευση. Τέλος, το 28% των Ελλήνων εργοδοτών θα προχωρούσε σε αναβάθμιση των τεχνικών δεξιοτήτων, το 32% σε αναβάθμιση της εταιρικής κουλτούρας και το 29% σε soft skills (επικοινωνία, ηγεσία, περιέργεια, συνεργασία, δημιουργικότητα).