Έρευνα που έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στην οποία έλαβαν μέρος 65.000 εθελοντές, οι οποίοι εργάζονταν σε 16 μεγάλες εταιρείες των ΗΠΑ, διαπίστωσε ότι όσο πιο νωρίς ανιχνευθούν τα συμπτώματα της κατάθλιψης τόσο πιο γρήγορα αποθεραπεύονται με αποτέλεσμα να μειώνονται οι απουσίες από την εργασία τους.

Γι’ αυτό, σύμφωνα με τους επιστήμονες, είναι απαραίτητο να υπάρχουν προγράμματα ανίχνευσης και αντιμετώπισης της κατάθλιψης σε όλες τις εταιρείες και να λαμβάνουν μέρος σε αυτά όλοι οι εργαζόμενοι. Σύμφωνα με τους Αμερικανούς επιστήμονες, το κόστος της κατάθλιψης είναι εξαιρετικά υψηλό για την οικονομία των ΗΠΑ καθώς υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο 6% των υπαλλήλων πάσχουν από κατάθλιψη, με αποτέλεσμα να χάνονται πάνω από 30 δισ. δολάρια λόγω χαμένης παραγωγικότητας.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, αν οι εργοδότες αντιληφθούν το πόσο καλό είναι για τη δουλειά τους να παίρνουν μέρος οι εργαζόμενοι τους στα προγράμματα ανίχνευσης και αντιμετώπισης της κατάθλιψης, τότε θα έχουν μεγάλο κέρδος τόσο ως προς τη αποδοτικότητά τους όσο και ως προς το περιβάλλον εργασίας τους.