Την υπογραφή νέας Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, διάρκειας δύο ετών, για τους εργαζόμενους στα ζαχαροπλαστεία όλης της χώρας και στα εργαστήρια αυτών, ανακοίνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό-Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ).

Ειδικότερα, η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας προβλέπει συνολικά αυξήσεις 15%, με τους μισθούς να διαμορφώνονται από τα 830 ευρώ (κατώτατος οριοθετημένος μισθός) στα 862,95 ευρώ, 871,50 ευρώ και έως 906,10 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία και με την ειδικότητα. Την ίδια στιγμή, διατηρούνται στο ακέραιο όλοι οι θεσμικοί όροι.

Έτσι, οι τριετίες αμείβονται με 5% επί του βασικού μισθού ανά τριετία, ενώ, σε αντίθεση με τον υπόλοιπο ιδιωτικό τομέα, στον κλάδο ισχύουν έξι και όχι τρεις τριετίες. Επισημαίνεται, τέλος, ότι η εν λόγω Σύμβαση αφορά περίπου 5.000 επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα και περίπου 15.000 εργαζόμενους.