Παρά το γεγονός ότι η απαγόρευση των απολύσεων για τις επιχειρήσεις έχει αρθεί, ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων δεν μπορούν να απομακρυνθούν από την εργασία τους.

Συγκεκριμένα, όλοι οι εργαζόμενοι που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», άρα σε καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας με μειωμένο μισθό και επιδότηση μισθού από το κράτος, δεν μπορούν να απολυθούν, με τη πιθανή καταγγελία των συμβάσεων εργασίας να θεωρείται άκυρη, ενώ, παράλληλα, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τους ονομαστικούς μισθούς των εργαζομένων αυτών για όσο χρονικό διάστημα εντάσσεται ο καθένας από αυτούς στον μηχανισμό.

Επίσης, δεν ισχύουν οι απολύσεις των εργαζομένων των επιχειρήσεων που τον Ιούνιο θα παρατείνουν την αναστολή των συμβάσεων εργασίας σε ποσοστό 100%, αλλά και των επιχειρήσεων στους κλάδους του τουρισμού, της εστίασης, των μεταφορών, του πολιτισμού και του αθλητισμού που πλήττονται.

Έτσι, οι επιχειρήσεις, για όσο χρόνο κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής και, σε κάθε περίπτωση, μέχρι τις 30/6, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις του ανθρώπινου δυναμικού τους, ενώ δεσμεύονται να διατηρήσουν για 30 ημέρες μετά τη λήξη των αναστολών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας.

Σημειώνεται, τέλος, ότι το ίδιο ισχύει και για τους εργαζομένους των επιχειρήσεων στους κλάδους του τουρισμού, των μεταφορών, του πολιτισμού και του αθλητισμού που τον Ιούλιο θα παρατείνουν τη δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας σε ποσοστό 100% των εργαζομένων.