Διευκρινίσεις για την άδεια ειδικού σκοπού, μετά την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων, παρέχει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προβλέποντας την παράταση της άδειας μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, με τους γονείς να μπορούν να κάνουν χρήση της άδειας παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των παιδιών για να πηγαίνουν να τα παίρνουν από το σχολείο, λόγω της μη λειτουργίας του ολοήμερου.

Αναλυτικότερα, εφόσον έχει κριθεί αναγκαία η δημιουργία υποτμημάτων τα οποία λειτουργούν εκ περιτροπής, η άδεια ειδικού σκοπού μπορεί να χορηγηθεί στους δικαιούχους εργαζόμενους γονείς μόνο κατά τις ημέρες που το υποτμήμα των παιδιών τους δεν λειτουργεί, προσκομίζοντας στον εργοδότη τους σχετική βεβαίωση για τον προγραμματισμό λειτουργίας του υποτμήματος της οικείας σχολικής μονάδας ή της μονάδας φροντίδας του παιδιού. Σε περίπτωση καθημερινής υποχρεωτικής παρακολούθησης μαθημάτων, οι γονείς δεν δικαιούνται πλέον την άδεια ειδικού σκοπού.

Επιπλέον, η άδεια ειδικού σκοπού εξακολουθεί να χορηγείται στους δικαιούχους εργαζόμενους, τα τέκνα των οποίων δεν προσέρχονται στο σχολείο για την παρακολούθηση μαθημάτων, αφού ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου ή έρχονται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού τους περιβάλλοντος που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου ή ήδη νοσούν, με τους εργαζομένους να οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση της οικείας σχολικής μονάδας ότι το τέκνο δεν προσέρχεται στο σχολείο για την παρακολούθηση μαθημάτων, κατόπιν υποβολής της προβλεπόμενης υπεύθυνης δήλωσης. Επίσης, σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος κορωνοϊού ή επιβολής στοχευμένης αναστολής λειτουργίας της μονάδας στην οποία προσέρχεται το παιδί, οι γονείς δικαιούνται να κάνουν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού όπως ισχύει.

Άδεια παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των παιδιών
Πέραν των ανωτέρω, οι γονείς μπορούν να κάνουν χρήση της άδειας για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των παιδιών, με στόχο τη διευκόλυνσή τους λόγω της μη επαναλειτουργίας του «ολοήμερου σχολείου», αλλά και κατά τις ημέρες που τα παιδιά δεν προσέρχονται υποχρεωτικά στο σχολείο, σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο ειδικό πρόγραμμα λειτουργίας του.

Ειδικότερα, η εν λόγω άδεια με αποδοχές ορισμένων ωρών ή ολόκληρης ημέρας κάθε φορά, μέχρι την συμπλήρωση τεσσάρων εργάσιμων ημερών για κάθε ημερολογιακό έτος, αφορά εργαζομένους πλήρους ή μερικής απασχόλησης και ισχύει για κάθε παιδί έως 16 ετών που παρακολουθεί μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης, με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής του επίδοσης.

Σημειώνεται ότι η άδεια αυτή χορηγείται στον έναν από τους δύο γονείς, ενώ σε περίπτωση που και οι δύο είναι δικαιούχοι, αποφασίζουν με κοινή συμφωνία για το ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση και για πόσο χρονικό διάστημα, που πάντως δεν μπορεί συνολικά και για τους δύο γονείς να υπερβαίνει τις τέσσερις ημέρες για κάθε παιδί.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι χρήση της άδειας παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των παιδιών μπορούν να κάνουν και οι εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν είναι δικαιούχοι της άδειας ειδικού σκοπού, αλλά και όσοι εκ των δικαιούχων της έχουν εξαντλήσει την ετήσια κανονική τους άδεια για το τρέχον έτος.