Με στόχο τη δημιουργία ενός νέου εργασιακού και επιχειρηματικού πολιτισμού βασισμένου σε κοινές αξίες εργαζομένων και επιχειρήσεων ξεκίνησε τη λειτουργία του, πριν από μερικούς μήνες η Μη Κυβερνητική Οργάνωση ΠΟΛΙΕΡΓΟΝ. Στην πρώτη επίσημη εκδήλωση που πραγματοποίησε παρουσιάστηκαν το αποτελέσματα μιας εξόχως ενδιαφέρουσας έρευνας.

«Με δεδομένο ότι η ιδιωτική επιχείρηση κερδίζει καθημερινά έδαφος ως κοινωνικό κύτταρο, στο οποίο εναποτίθενται ευθύνες αλλά και ελπίδες, η δημιουργία ενός νέου πολιτισμού βασισμένου σε κοινές αξίες εργαζομένων και επιχειρήσεων είναι το ζητούμενο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων μας. Για τα προβλήματα αυτά υπάρχει μια συλλογική ευθύνη, αλλά ταυτόχρονα και μια προσωπική ευθύνη αλλαγής της στάσης και των αξιών μας, που πρέπει να ερευνηθούν συστηματικά για να γίνει κατανοητή η ανεξερεύνητη ώσμωση μέσα από την οποία δημιουργούνται τα αξιακά συστήματα που λειτουργούν στην κοινωνία μας και καθορίζουν την πορεία μας».

Με αυτήν την διαπίστωση ξεκίνησε ο πρόεδρος της νέας ΜΚΟ ΠΟΛΙΕΡΓΟΝ, Γιάννης Κεχαγιάς, στην πρώτη επίσημη εκδήλωση που πραγματοποίησε το ΠΟΛΙΕΡΓΟΝ στο Ιωνικό Κέντρο υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας και με την υποστήριξη του Great Place to Work.

Το ΠΟΛΙΕΡΓΟΝ έχει ως αποστολή την ανάπτυξη του Εργασιακού και Επιχειρηματικού Πολιτισμού στη χώρα μας, και όπως διευκρίνισε η Ιωάννα Τσιβάκου, αντιπρόεδρος του ΠΟΛΙΕΡΓΟΝ, ο γενικός αυτός προσανατολισμός εξειδικεύεται στους ακόλουθους ειδικούς σκοπούς:
• στην ανάπτυξη των προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων των εργαζομένων,
• στην προώθηση πνεύματος δημιουργικότητας και καινοτομίας εντός των επιχειρήσεων,
• στην ενίσχυση του προβληματισμού για ζητήματα επιχειρηματικής ηθικής αλλά και
• στην ανακίνηση του ενδιαφέροντος των εργαζομένων για τον ελληνικό πολιτισμό.
Ο τελευταίος αυτός σκοπός, τόνισε η Ι. Τσιβάκου, έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι μόνο άτομα μιας ανοιχτής παιδείας είναι σε θέση να δρουν δημιουργικά, συντελώντας έτσι στη διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος άξιου να το ενοικεί κάποιος. Για την επίτευξη των σκοπών του, το ΠΟΛΙΕΡΓΟΝ  οργανώνει ήδη τις δραστηριότητές του κυρίως στους τομείς της έρευνας, των συνεδρίων και της εκπαίδευσης.

Πριν λάβει τον λόγο ο κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης, κοινωνικός ερευνητής Κώστας Πλούμπης, χαιρέτησαν τους παρευρισκομένους οι Θοδωρής Παπαφωτόπουλος, μέλος του ΔΣ του ΣΔΑΔΕ και ο Δημήτρης Γκανούδης, Γενικός Διευθυντής του Great Place to Work Institute Hellas. Ο Θ. Παπαφωτόπουλος τόνισε ότι οι υπεύθυνοι για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, προσπαθώντας να ισορροπήσουν ανάμεσα στη σκληρή πραγματικότητα των νόμων της αγοράς και της διαχείρισης των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς των ανθρώπων στις επιχειρήσεις, διαπιστώνουν ότι ζουν κάτι πρωτόγνωρο και απειλητικό.

Η απειλητική ατμόσφαιρα είναι αποτέλεσμα όχι μόνο των συνθηκών αλλά και της έλλειψης ενός πλαισίου σκέψης μέσα στο οποίο μπορεί κανείς να νιώθει κάπως ασφαλής για να λειτουργήσει ως επαγγελματίας αλλά και ως άνθρωπος που δικαιούται να έχει ένα όραμα και να ψάχνει τρόπους να το αγγίξει.

Στη συνέχεια ο Δ. Γκανούδης, αφού αναφέρθηκε στο αντικείμενο της εταιρείας και την ενασχόλησή της με την αξιολόγηση και βράβευση εταιρειών για το καλό τους εργασιακό περιβάλλον, επέμεινε στην ανάγκη υποστήριξης του ΠΟΛΙΕΡΓΟΝ, προκειμένου να εδραιωθεί και να συμβάλει στην ανάπτυξη του εργασιακού και επιχειρηματικού πολιτισμού στη χώρα μας, ιδιαίτερα σήμερα που διακυβεύονται εργασιακές αξίες και αρχές.


Αξιακές και οικονομικές εξελίξεις
Στην κεντρική ομιλία της εκδήλωσης, ο Κ. Πλούμπης παρουσίασε τη διαχρονική αλληλεπίδραση των αξιακών και οικονομικών εξελίξεων στη χώρα μας, φωτίζοντας τα γεγονότα που αποτελούν σταθερά σημεία αναφοράς της περιόδου 1980 -2010. Η έρευνα βασίστηκε σε ανάλυση στατιστικών στοιχείων, αποτελέσματα ερευνών και προσωπικές συνεντεύξεις σε σταθερό πάνελ.

Περιγράφοντας τη σταδιακή μετάλλαξη της οικονομίας, ο Κ. Πλούμπης εξέτασε τις επιδράσεις στον τρόπο ζωής, οι οποίες επηρέασαν τον κώδικα αξιών και τις αντιλήψεις που διαμορφώθηκαν στην ελληνική κοινωνία.

Ειδικά για το τελευταίο εξάμηνο, ανέφερε ότι διαπιστώνεται μια ξαφνική επιτάχυνση, όπου από εβδομάδα σε εβδομάδα αλλάζει η συμπεριφορά των ανθρώπων και από αισιοδοξία που συγχέει την κρίση με μια περιστασιακή ύφεση, η οποία θα περάσει όπως και στο παρελθόν, αρχίζει να μεταλλάσσεται σε ένα κλίμα φόβου και ανασφάλειας.

Σε αυτό το πλαίσιο επισημάνθηκε η ανάγκη διαφορετικού, προσεκτικού, ευγενικού και διακριτικού χειρισμού του ανθρώπινου δυναμικού, και δεδομένου ότι σήμερα ο κόσμος αισθάνεται θυμό και αγανάκτηση, τα όποια «αναχώματα» κοινωνικής ειρήνης κινδυνεύουν να ξεχειλίσουν.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά σε στοιχεία έρευνας σύγκρισης των προσωπικών ιδιοτήτων που θεωρούμε σημαντικές, με αυτές που πιστεύουμε ότι διαθέτουμε ως λαός. Η σύγκριση ανέδειξε ότι σημαντικές προσωπικές ιδιότητες όπως δυναμικότητα, αποφασιστικότητα, ισχυρή προσωπικότητα, το να εμπνέεις εμπιστοσύνη, να είσαι τολμηρός και ικανός για ρήξεις, υφίστανται κυριολεκτικά καθίζηση όταν αντιπαραβάλλεται το ποσοστό των Ελλήνων που πιστεύουν ότι τις διαθέτουν.

Όπως σημειώθηκε, οι ιδιότητες στις οποίες δηλώνουμε ότι υστερούμε, είναι μέρος του βασικού επιχειρηματικού αξιακού κώδικα του Δυτικού κόσμου.
Ένας επίσης ενδιαφέρων πίνακας κατάταξης κοινωνικών αξιών, έδειξε ότι το τρίπτυχο ατομική ελευθερία/θρησκεία/πατρίδα είχαν τις υψηλότερες βαθμολογίες, ενώ την τελευταία θέση κατέλαβε η πειθαρχία, πράγμα που αποτελεί ειδοποιό διαφορά του λαού μας σε σχέση με άλλους.

Και εδώ, όπως ανέφερε ο Κ. Πλούμπης έχουμε μια σημαντική διάσταση κοινωνικών αξιών σε σχέση με την Ευρώπη, γιατί ενώ στην Ελλάδα η πειθαρχία θεωρείται κοινωνικός καταναγκασμός, στη Γερμανική κοινωνία αποτελεί προτέρημα και σημαίνει αυτοπεποίθηση, θέληση και βούληση.

Αξίες υπό αμφισβήτηση
Από τη δημιουργική συζήτηση που επακολούθησε, το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν οι συμμετέχοντες ήταν, ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται πλέον ότι έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση το σύστημα των αξιών που είχε διαμορφωθεί διαχρονικά και θεωρείτο δεδομένο. Με αυτό το δεδομένο, η ελληνική κοινωνία καλείται ουσιαστικά να ξεκινήσει από μηδενική βάση πράγμα που σημαίνει ότι ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με μια κρίση, η οποία υπαγορεύει τους όρους εξόδου από αυτή μέσα από μια ριζοσπαστική αναδιάταξη δυνάμεων, νοοτροπίας, αξιών και πεποιθήσεων.

Και όπως είπε ο Κ. Πλούμπης σε απάντηση μιας από τις ερωτήσεις που ετέθησαν από το ακροατήριο, υπάρχει η δυνατότητα να βγούμε από την κρίση, υπάρχει το δυναμικό, είναι όμως θέμα δικό μας, θέμα εσωτερικής υπερηφάνειας να δείξουμε ότι μπορούμε.

Στην ενίσχυση αυτής της περηφάνιας και αυτοπεποίθησης, το ΠΟΛΙΕΡΓΟΝ επιχειρεί να συμβάλει αξιοποιώντας το δημιουργικό δυναμικό της χώρας.