Το Κέντρο Ανάπτυξης Εργασιακού και Επιχειρηματικού Πολιτισμού, ΠΟΛΙΕΡΓΟΝ, διοργανώνει συνάντηση, την Πέμπτη 14 Απριλίου στις 19:00, στο Ιωνικό Κέντρο, στην Πλάκα.

Η εκδήλωση με τίτλο «Πολιτισμικά χαρακτηριστικά του νεοέλληνα που συνέβαλαν στην κρίση», εστιάζει στην ιστορική εμπέδωση αυτών των χαρακτηριστικών και τις διαδικασίες μετασχηματισμού τους για την κοινωνία του αύριο. Ομιλητές θα είναι οι: Βασίλης Καραποστόλης, Καθηγητής Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντώνης Μακρυδημήτρης, Καθηγητής Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Ιωάννα Τσιβάκου, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου και Αντιπρόεδρος του ΠΟΛΙΕΡΓΟΝ.

Συντονιστής θα είναι ο Γιάννης Κεχαγιάς, Αν. Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και Πρόεδρος του ΠΟΛΙΕΡΓΟΝ. Η συνάντηση αυτή αποτελεί μέρος μιας σειράς εκδηλώσεων/ συζητήσεων του ΠΟΛΙΕΡΓΟΝ, με επίκεντρο την ανάπτυξη ενός νέου εργασιακού και επιχειρηματικού πολιτισμού και τη δυνητική συνεισφορά του στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κοινωνικοοικονομικής κρίσης.

Για τη δωρεάν συμμετοχή σας, παρακαλείσθε να δηλώσετε το όνομά σας, τη θέση και εταιρεία στην οποία εργάζεσθε στο: [email protected] , μέχρι τις 7 Απριλίου 2011.