Το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη διοργανώνει, σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Marketing και Επικοινωνίας), συνέδριο με θέμα: «Πολυπολιτισμικές Επιχειρήσεις και Διαφορετικότητα». Σε ένα πολύπολιτισμικό παγκόσμιο περιβάλλον, ο σεβασμός της διαφορετικότητας των ατόμων είναι βασική έκφραση της υπεύθυνης διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Στο πλαίσιο αυτό η ισότητα όλων στην απασχόληση, εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη, αποτελεί βασική προτεραιότητα σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Η αντιμετώπιση του θέματος της προώθησης της διαφορετικότητας στους χώρους εργασίας είναι ένας σύνθετος και δύσκολος επιχειρηματικός στόχος στο σημερινό εξαιρετικά δυναμικό περιβάλλον. Η καταπολέμηση της ανισότητας θεωρείται κρίσιμος παράγοντας όχι μόνο για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αλλά και για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής. Στόχος του συνεδρίου, που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου 52, Αθήνα) , τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2009, είναι η κατανόηση και αναγνώριση της διαφορετικότητας ως συστατικού της σύγχρονης πολυπολιτισμικής επιχείρησης και η ανάδειξη καλών πρακτικών που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Το συνέδριο απευθύνεται σε Διευθύνοντες Συμβούλους, Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού, Διευθυντές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, εκπροσώπους της ακαδημαϊκής κοινότητας, φοιτητές, κ.λπ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210 – 33 87 422 ή στην ιστοσελίδα www.csrhellas.gr. Η είσοδος είναι ελεύθερη.