Την πόρτα της εξόδου από το Δημόσιο σε περίπου 50.000 συμβασιούχους δείχνει η πορτογαλική κυβέρνηση στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης που εφαρμόζει, ώστε να πετύχει τη μείωση των δημοσίων δαπανών που απαιτεί η τρόικα.

Το σχέδιο αναμένεται να υλοποιηθεί εντός του 2013, επιβαρύνοντας το ποσοστό ανεργίας που ήδη κυμαίνεται στο 16%. Σύμφωνα με την εφημερίδα Publico, στο πορτογαλικό Δημόσιο απασχολούνται περίπου 85.000 συμβασιούχοι, κυρίως στις υπηρεσίες Υγείας και Άμυνας, δεδομένου ότι η στρατιωτική θητεία δεν είναι υποχρεωτική. Αποφασίστηκε, επίσης και η αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης για τους υπαλλήλους του Δημοσίου από τα 63 στα 65 έτη.