Από την έναρξη της οικονομικής κρίσης, το 2008, μέχρι σήμερα, χάθηκε μία στις επτά θέσεις εργασίας στην Πορτογαλία, όπως ανακοίνωσε η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ).

Μάλιστα, τα δύο τρίτα εξ αυτών αφορούν την περίοδο αφότου τέθηκε σε ισχύ το πρόγραμμα διεθνούς χρηματοοικονομικής στήριξης της χώρας τον Μάιο του 2011. «Η αγορά εργασίας δεν γνώρισε καμιά βελτίωση μετά την έναρξη» του προγράμματος στήριξης ανέφερε η ΔΟΕ παρουσιάζοντας σχετική έκθεσή της στη Λισαβόνα. «Στην πραγματικότητα η αύξηση της ανεργίας εντάθηκε τα δύο τελευταία χρόνια», και «ορισμένες ενδείξεις επιβράδυνσης δεν εμφανίστηκαν παρά μόλις τελευταία».

Το ποσοστό της ανεργίας στην Πορτογαλία υποχώρησε το δεύτερο τρίμηνο στο 16,4% έναντι 17,7% που ήταν τους πρώτους τρεις μήνες της χρονιάς. Ωστόσο, η μείωση αυτή παραμένει εύθραυστη και η κυβέρνηση προβλέπει νέα άνοδο του ποσοστού της ανεργίας στο 17,7% το 2014. «Οι περικοπές στους μισθούς και στα κοινωνικά προγράμματα, σε συνδυασμό με τις αυξήσεις των φόρων, μείωσε τα εισοδήματα των οικογενειών και την κατανάλωση», σχολίασε ο Ρέιμοντ Τόρες, διευθυντής του τμήματος έρευνας της ΔΟΕ. Για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή θεωρείται απαραίτητο να «τεθεί σε λειτουργία ένα σύστημα υποστήριξης της απασχόλησης που θα υποστηρίζεται σε κλίμακα Ευρωζώνης».