Την περαιτέρω μείωση στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων ενέκρινε η κυβέρνηση της Πορτογαλίας χαρακτηρίζοντας τη προσωρινή, ενώ υποσχέθηκε την επιστροφή ενός μέρους του ποσού που θα χάσουν τώρα οι εργαζόμενοι από το 2015.

 Έτσι οι μισθοί άνω των 1.500 ευρώ θα μειωθούν κατά 3,5-10%, ώστε να καλυφθεί εν μέρει η «τρύπα» που δημιουργήθηκε από την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου που έκρινε αντισυνταγματικά πολλά από τα μέτρα λιτότητας που είχε περιληφθεί στον προϋπολογισμό του 2014. Παρόμοιες μειώσεις μισθών είχαν εφαρμοστεί ήδη στο διάστημα 2011-13 και στη συνέχεια αντικαταστάθηκαν από άλλα μέτρα. Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης Λουίς Μάρκες Γκέντες ανέφερε ότι η κυβέρνηση δεσμεύεται να επιστρέψει το 2015 ένα 20% των χρημάτων που θα χάσουν φέτος οι δημόσιοι υπάλληλοι και να αποκαταστήσει πλήρως τους μισθούς σταδιακά, μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Σημειώνεται ότι στα τέλη Μαΐου το Συνταγματικό Δικαστήριο της Πορτογαλίας ακύρωσε τρία μέτρα λιτότητας, μεταξύ των οποίων ήταν και η μείωση του μισθού των δημοσίων υπαλλήλων που λαμβάνουν ποσό άνω των 675 ευρώ μηνιαίως. Το κόστος της απόφασης αυτής εκτιμάται ότι ανέρχεται στα 860 εκατ. ευρώ. Η κυβέρνηση είχε αποφασίσει να περιμένει την έκδοση των δικαστικών αποφάσεων για τα άλλα μέτρα που προβλέπονταν στον προϋπολογισμό προτού να αποκαλύψει τα ισοδύναμα μέτρα που θα εφαρμόσει.